Koncerty

Dnia 31.08.1947 r. odbył się pierwszy koncert Feliksa Rączkowskiego, Profesora Konserwatorium Warszawskiego, który wykonał utwory:

–  M. Surzyński – Improwizacja „Święty Boże”
–  M. Reger – Benedickus
–  J. S. Bach – Toccata C-dur
        I cz Toccata
        II cz Adagio
        III cz Fuga
–  L. Bossi – Variatio cis-moll
–  M. Widor – Toccata F-dur

Koncert ten zapoczątkował tradycję koncertów muzyki religijnej w Katedrze, które odbywały się w różnym czasie do końcowych lat siedemdziesiątych.

Po koncercie, Profesor Rączkowski w liście do ks. Marcelego Mrozka – Proboszcza, pisał m. in. cytat: „Muszę Księdzu Proboszczowi powinszować, że chociaż nie największe, ale najlepsze organy zainstalował Ksiądz na Górze Chełmskiej. Jest to instrument jednej z najlepszych firm niemieckich Sauer, wykonany bardzo solidnie pod każdym względem”.

W wigilię odpustu tj. 07.08.1974 r. o godz. 16.00, J. E. Ks. Bp Dr Zdzisław Goliński Sufragan Lubelski, dokonał poświęcenia nowych organów.
   
Do wykonania koncertów proszeni byli również:

–  Piotr Podobiński – Prezes Związku Organistów – wybitny organista z parafii św. Pawła w Lublinie,
–  Stanisław Koszowski – Profesor Szkoły Organistowskiej – organista w kościele o.o. Dominikanów w Lublinie,
–  Seweryn Ślepczuk – organista na Kalinowszczyźnie,
–  Zdzisław Ochalski – dyr. Diecezjalnej Szkoły Organistów – organista w Katedrze Lubelskiej.

Massimo Nosetti

 

–  Koncert organowy Massimo Nosetti – organisty i Profesora z Turynu (Włochy) dn. 11 stycznia 1998r.

 

 

Robert Brodacki

 

–  03 maja 1998r. koncertuje Pan Robert Brodacki.

 

 

 

 

Lekode

 

–  Koncert 24 czerwca 1998r. Pan Lekode z Francji.

 

 

 

 

 

 

Tercet SOLO

 

–  30 sierpnia 1998r. – Niedziela – po każdej Mszy św. Odbywa się półgodzinny koncert tercetu „SOLO” z Kijowa, w którym wystąpiły:

– Judyta Ondycz – solistka męskiego chóru w Kijowie
– Swietłana Duszka – solistka opery w Kijowie
– Waleria Bałachowska – organistka w Filharmonii w Kijowie

Po koncercie zbierane były ofiary dla biednych dzieci na Ukrainie.

 

 

Georgij Agroctina

 

–  10 października 1999r. koncert Pan Robert Grudzień na organach i Pan Georgij Agroctina z Ukrainy na Fletni Pana.

 

 

 

 

 

 

–  14 maja 2000r. odbył się koncert: Robert Grudzień – organy i Gottfried Isopp – trąbka (Austria), który rozpoczął – „I KONCERTY FESTIWALOWE CHEŁM 2000”. Od maja do września będą odbywać się raz w miesiącu koncerty.

Dyrektorem festiwalu został Robert Grudzień.
Strona internetowa Pana Roberta Grudnia: www.grudzien.pl