Cuda za wstawiennictwem Matki Bożej Chełmskiej

(Fragment referatu Pana Doc. Dr. Andrzeja Wawryniuka pt. „Matka Boska Chełmska ikoną ludu polsko-ukraińskiego pogranicza”)

Wiadomo, że biskup Susza w swoim dziele Phoenix opisuje 698 łask i cudów z różnych okresów, co zostało sporządzone na podstawie (…) Pominnika oraz specjalnej książeczki „Cudy”, przechowywanej w ówczesnej zakrystii katedralnej. Jak napisał Kazimierz Jańczykowski „Do tej książeczki cudów wpisywały bezpośrednio i własnoręcznie bądź same zainteresowane osoby, bądź O.O. Bazylianie, jeżeli sprawozdawcy nie umieli pisać” (K. Jańczykowski, Góra Chełmska jej królowa i lud, Chełm 1946, s. 37).

Cuda za wstawiennictwem Matki Bożej ChełmskiejJest wiele źródeł opisujących dokładnie na czym polegała cudowna pomoc Matki Bożej. Ze względu na miejsce konferencji sięgnijmy po źródło pisane cyrylicą, w którym zapisanych jest 6 cudów, w tym między innymi przywrócenie wzroku ociemniałemuchłopczykowi. Miało się to stać po przetarciu jego oczu płatkiem kwiatu, który wcześniej dotykał oblicza Bogurodzicy. Z tego samego źródła dowiadujemy się, że jeden z mieszkańców Parczewa niewinnie był skazany na śmierć. Kiedy wszystko było już gotowe do wykonania wyroku i miecz za chwilę miał mu ściąć głowę, straceniec zwrócił się z prośbą do Matki Boskiej Chełmskiej. I w tym przypadku stał się cud. Mężczyzna został uratowany (Chołmskaja czudownaja ikona Bożej Materii, Warszawa 1930, s. 13).

Obraz Matki Bożej Chełmskiej i jego historia cz.2

CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ CHEŁMSKIEJ
I JEGO HISTORIA W XX I XXI WIEKU
(Doc. dr Andrzej Wawryniuk)

(ciąg dalszy)

Ukraiński ślad - wiosna 2001 r.
Na temat odnalezionego obrazu wypowiedział się także profesor Mikołaj Kuczerepa, historyk z wykształcenia, były prorektor Państwowego Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku. Stwierdził on między innymi: - „Przez 50 lat ikona była przechowywana przez siostrę Nadziei Gorlickiej w Stanisławowie (obecnie Iwanofrankowsk). Gdy siostra zmarła, Nadzieja Gorlicka zabrała obraz do siebie i przechowywała go w domu. Obecnie zdecydowała, że odda go do Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku. Specjaliści po zbadaniu ikony orzekli, że jest ona autentyczną Ikoną Matki Bożej Chełmskiej”. […]

Autentyczna Ikona Matki Bożej ChełmskiejIkona na wystawie - grudzień 2001 r.
W sześć lat po rozpoczęciu prac konserwatorskich Obraz Matki Bożej Chełmskiej można było oglądać na wystawie w Muzeum Wołyńskiej Ikony. Mimo poniesionych już olbrzymich nakładów, widać jeszcze ślady wyryte przez czas. Trwały więc dalsze prace restauracyjne. Dla bezpieczeństwa Ikonę umieszczono w specjalnej gablocie, gdzie zapewniona jest stała temperatura i wilgotność. Pancerne szkło ma też zabezpieczać przed ewentualna kradzieżą. Można więc potwierdzić, że Matka Boska Chełmska znajduje się w niecodziennej niewoli, izolowana przed Jej wielbicielami, pozbawiona należnego tronu. Niewielka salka, w której przebywa, brak możliwości chociażby na modlitwę w skupieniu przed Jej Cudownym Obliczem dopełnia powagi sytuacji. […]

Czytaj więcej...

Obraz Matki Bożej Chełmskiej i jego historia cz.1

Kilka tygodni temu (październik 2011) zadzwonił do mnie Pan doc. dr Andrzej Wawryniuk, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Za kilka dni wybierał się do Łucka na Ukrainie na konferencję poświęconą cudownemu obrazowi Matki Bożej Chełmskiej, by wygłosić referat na temat łask, jakich doznawali ludzie przez wieki, prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą przed Jej chełmskim wizerunkiem. To właśnie Pan Andrzej w 2000 roku przywiózł do Chełma informację, że zaginiony oryginał obrazu znajduje się niedaleko, tuż za naszą wschodnią granicą, w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku.

Obraz Matki Bożej ChełmskiejJeszcze tego samego dnia spotkaliśmy się obaj i po dłuższej rozmowie otrzymałem od Pana Andrzeja wiele materiałów (zdjęć i tekstów), które znacznie poszerzały moją wiedzę na temat chełmskiej ikony - jej historii i stanu aktualnego. Otrzymałem również zgodę, by materiały te wykorzystać i podzielić się nimi z szerszym gronem czytelników.

Poniżej zamieszczam fotografie i pierwszą część artykułu autorstwa Pana doc. dr. Andrzeja Wawryniuka, zatytułowanego „Cudowny Obraz Matki Boskiej Chełmskiej i jego historia w XX i XXI wieku”. Kolejne informacje będą umieszczanie na stronie internetowej sukcesywnie.

Czytaj więcej...