Duszpasterze dziś

 

 

Ks. Andrzej SternikKs. kanonik Andrzej Sternik

Kanonik Kapituły Chełmskiej.Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1993r. z rąk ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka. W latach: 1993– 2001 pełnił posługę kapłańską w Sanktuarium Matki Bożej w Chełmie, jako wikariusz, później w latach w 2001-2005 był dyrektorem Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy, zaś w latach 2005- 2010 był proboszczem parafii Narodzenia N.M.P. w Dąbrowicy. W okresie od 2010 do 2016 roku był proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Obecnie proboszcz parafii.

 

Duszpasterstwo w parafii:

 • Rodzina Żywego Różańca
 • Caritas
 • Katecheza rodziców dzieci pierwszokomunijnych

 

 


   Ks. Tomasz MusiejKs. Tomasz Musiej

Wyświęcony na kapłana 4 czerwca 2011r. W okresie 21.06.2011r. - 01.07.2016r. wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Od 2016 roku wikariusz Parafii Mariackiej od 2016r. Pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Oleśnikach.

 

 

 

 

Duszpasterstwo w parafii:

 • Służba liturgiczna
 • Przewodnicy sanktuaryjni
 • Diakonia liturgiczna
 • Krąg Domowego Kościoła
 • Legion Maryi
 • Odwiedziny chorych

 

 

 

Ks. Paweł GołofitKs. mgr Paweł Gołofit

Wyświęcony na kapłana 4 czerwca 2016 roku. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej. Wikariusz w Sanktuarium MB Chełmskiej od lipca 2016 roku. Przy parafii odpowiedzialny za muzykę oraz stronę internetową.

 

 

 

 

 

Duszpasterstwo w parafii:

 • Przyjaciele Oblubieńca
 • Krąg Domowego Kościoła
 • Przygotowanie do bierzmowania
 • Strona parafialna aktualności
 • Pisanie intencji
 • Odwiedziny chorych

 

 

Ks. Jan JadyniewiczKs. mgr Jan Tadyniewicz

Wyświęcony na kapłana 27 maja 2017r. Pochodzi z parafii pw. św. Barbary w Łęcznej. W parafii odpowiedzialny za Ruch Światło-Życie.

 

 

 

 

 

 

Duszpasterstwo w parafii:

 • Oaza Dzieci Bożych
 • Oaza młodzieży
 • Krąg Domowego Kościoła
 • Grupa dorosłych – Oaza
 • Kapelan w zakładzie karnym
 • Nauki przedmałżeńskie
 • Pisanie grafiku
 • Odwiedziny chorych

 

 

Ks. Szymon MajewskiKs. Szymon Majewski

Wyświęcony na kapłana 25 maja 2019r. Pochodzi z parafii pw. św. Barbary w Łęcznej. W parafii od lipca 2019r.

 

 

Duszpasterstwo w parafii:

 • Krąg Domowego Kościoła
 • Odnowa- Wolni w Chrystusie
 • Schola młodzieżowa
 • Odwiedziny chorych

 

 

Ks. Michał MyśliwieckiKs. Mateusz Wójcik

Wyświęcony na kapłana 30 maja 2020 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie (diec. płocka). Wikariusz w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej od lipca 2020 roku. Przy parafii odpowiedzialny za Wspólnotę Rycerzy Maryi, dorosłych lektorów Słowa Bożego, Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej.

 

 

 

 

Duszpasterstwo w parafii:

 • Lektorzy dorośli
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Grupa AA
 • Przygotowanie do I Komunii św.
 • Rycerze MARYI
 • Konferencje przed chrztem w soboty
 • Odwiedziny chorych

 

 

Księża rezydenci

Ks. Infułat Kazimierz BownikKs. Infułat mgr Kazimierz Bownik

Protonotariusz apostolski - 2001 r. Kapelan Honorowy Ojca Świętego - 1987 r. Kanonik gremialny i Dziekan Kapituły Kolegiackiej  Chełmskiej. Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Lubelskiej i Kapituły Katedralnej Zamojskiej. Członek Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. Wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Inicjatyw Ekonomicznych. Dziekan Dekanatu chełmskiego wschodniego. Ojciec duchowny kapłanów Archidiecezji lubelskiej. Wyświęcony na kapłana w 1961 r. Proboszcz Parafii Mariackiej od grudnia 1978 r. do 8 września 2009 r. Emeryt.

 

 

 

Ks. Kanonik Stanisław TujakKs. Kanonik Stanisław Tujak

Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej. Wyświęcony na kapłana w 1969 r. Wikariusz Parafii Mariackiej od czerwca 1974 r., od 1995 r. rezydent.