Duszpasterze dziś

 

Ks Andrzej Sternik

Ks. kanonik Andrzej Sternik

Kanonik Kapituły Chełmskiej.Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1993r. z rąk ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka. W latach: 1993– 2001 pełnił posługę kapłańską w Sanktuarium Matki Bożej w Chełmie, jako wikariusz, później w latach w 2001-2005 był dyrektorem Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy, zaś w latach 2005- 2010 był proboszczem parafii Narodzenia N.M.P. w Dąbrowicy. W okresie od 2010 do 2016 roku był proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Obecnie proboszcz parafii.

 

 

 

   Ks. mgr Marcin ChmielKs. mgr Marcin Chmiel

Wyświęcony na kapłana 7 czerwca 2014 r. Wikariusz Parafii Mariackiej od czerwca 2014 r. Katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego. Opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

 

 

 

Ks. mgr Karol JędrusiakKs. mgr Karol Jędrusiak

Wyświęcony na kapłana 26 maja 2007 r. Wikariusz Parafii Mariackiej od września 2015 r. Katecheta w III Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Władysława Andersa. Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

 

 

Ks. Tomasz MusiejKs. Tomasz Musiej

Wyświęcony na kapłana 4 czerwca 2011r. W okresie 21.06.2011r. - 01.07.2016r. wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Od 2016 roku wikariusz Parafii Mariackiej od 2016r. Pochodzi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Oleśnikach.

 

 

 

 

Ks. Paweł GołofitKs. mgr Paweł Gołofit

Wyświęcony na kapłana 4 czerwca 2016 roku. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej. Wikariusz w Sanktuarium MB Chełmskiej od lipca 2016 roku. Przy parafii odpowiedzialny za muzykę oraz stronę internetową.

 

 

 

 

 

 

Ks. Jan JadyniewiczKs. mgr Jan Tadyniewicz

Wyświęcony na kapłana 27 maja 2017r. Pochodzi z parafii pw. św. Barbary w Łęcznej. W parafii odpowiedzialny za Ruch Światło-Życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Księża rezydenci

Ks. Infułat Kazimierz BownikKs. Infułat mgr Kazimierz Bownik

Protonotariusz apostolski - 2001 r. Kapelan Honorowy Ojca Świętego - 1987 r. Kanonik gremialny i Dziekan Kapituły Kolegiackiej  Chełmskiej. Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Lubelskiej i Kapituły Katedralnej Zamojskiej. Członek Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. Wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Inicjatyw Ekonomicznych. Dziekan Dekanatu chełmskiego wschodniego. Ojciec duchowny kapłanów Archidiecezji lubelskiej. Wyświęcony na kapłana w 1961 r. Proboszcz Parafii Mariackiej od grudnia 1978 r. do 8 września 2009 r. Emeryt.

 

 

Ks. Kanonik Stanisław TujakKs. Kanonik Stanisław Tujak

Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej. Wyświęcony na kapłana w 1969 r. Wikariusz Parafii Mariackiej od czerwca 1974 r., od 1995 r. rezydent.