loga

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu remontu dachu na budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej. Budynek dawnego klasztoru bazylianów w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej znajduje się na liście wojewódzkiej ewidencji zabytków pod pozycją A/568 oraz podlega ochronie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się w plikach do pobrania.

PDF icon  01_Zapytanie_ofertowe_25_06_2024.pdf

word ico  02_Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx
PDF icon  03_Zalacznik nr_1_formularz_ofertowy.pdf

PDF icon  04_Zalacznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

word ico  05_Zalacznik_nr_3_wykaz_osob.docx

PDF icon  06_Zalacznik_nr_4_OPZ.zip

word ico  07_Zalacznik_nr_5_klauzula_informacyjna_RODO.docx

PDF icon  08_Zalacznik_nr_6_potwierdzenie_wizji.pdf