Nowy biskup Archidiecezji Lubelskiej

Z radością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Lubelskiej. Jest nim ks. dr Adam Piotr Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich. Biskup nominat ma 45 lat i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. Święcenia biskupie odbędą się 29 czerwca w Archikatedrze Lubelskiej.