Święcenia kapłańskie

30 maja w Archikatedrze święcenia kapłańskie otrzymał nasz ks. diakon Michał Myśliwiecki. Otaczamy go szczególna modlitwą. Mszę św. prymicyjną w naszym sanktuarium będzie sprawował 7 czerwca o godz. 12.00.