Ogłoszenia duszpasterskie - 01.11.2020r. - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej bazylice będą sprawowane w porządku niedzielnym. Ze względu na obostrzenia pandemiczne nie będzie Mszy św. ani procesji na cmentarzu dziś i jutro. Zapraszamy natomiast na procesję do bazyliki po Mszy św. o godz. 12.00, którą zakończymy przy kaplicy Świętych i błogosławionych polskich.

2. Różaniec wypominkowy codziennie o godz. 17.15, a w sobotę o 16.15.

3. Jutro będziemy wspominać Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w bazylice o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Procesja w bazylice po Mszy św. o godz. 9.00 zakończy się przy Mauzoleum.

4. Przypominamy, że przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny za dusze w Czyśćcu cierpiące. Warunki uzyskania tej łaski to: pobożne nawiedzenie cmentarza (dla starszych, chorych i przeżywających lęk przed koronawirusem duchowa pielgrzymka na cmentarz i modlitwa za zmarłych), stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej (duchowo również), brak przywiązania do żadnego, nawet najmniejszego, grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy do podjęcia tej praktyki, która pomoże bliskim zmarłym wejść do chwały zbawionych w niebie.

5. 1 listopada rusza akcja „Różaniec do granic nieba”. To kontynuacja modlitewnych inicjatyw „Różaniec do granic”, „Wielkiej Pokuty” oraz „Polski pod Krzyżem”. W tym roku będziemy się modlić o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego w wyniku aborcji. Wszyscy są zaproszeni, by udać się w dowolnym dniu, międzyna rodzinny grób na cmentarz i tam w modlitwie przywołać dzieci nienarodzone, którym niedane było przyjść na świat w całej historii danej rodziny przez wszystkie pokolenia wstecz, włączając je tym samym w sposób świadomy do wspólnoty rodzinnej. Zachęcamy również, aby prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie zostało dane narodzić z powodu winy ich rodziców, oraz wołać do Boga o uzdrowienie ran tych rodziców, którzy nie ze swojej winy utracili potomstwo przed jego narodzeniem. Choć w Sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli żałuje, to jednak konsekwencje grzechów trzeba dźwigać. Niekiedy rzutują one na funkcjonowanie kolejnych pokoleń, a nawet całych społeczeństw. Dlatego zależy nam, by rozpoczął się w życiu wielu ludzi, wielu rodzin – proces uzdrawiania ich serc, ich duszy przez Boga, a to dokonuje się przy współpracy człowieka z łaską”. Akcja „Różaniec do granic nieba” odbędzie się od 1 do 8 listopada. Każdy kto zechce się włączyć w ten szturm łączności ziemi i nieba ma za zadanie w łączności ze wszystkimi zapalić świeczkę, odmówić część Różańca św., oraz Psalm51. Serdecznie zachęcamy. W naszym sanktuarium ta modlitwa od dziś do 8 listopada codziennie o godz. 19.00.

6. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zachęcamy do modlitwy w intencji powołanych i o nowe powołania do służby Bożej.

7. W pierwszy piątek spowiedź na porannych Mszach św. Dla dzieci od godz. 16.00, a o godz. 16.30 Msza św. Spowiedź dorosłych - od godz. 17.30. Kapłani odwiedzą chorych , tylko tych którzy sami lub ktoś z rodziny do piątku skontaktuje się telefonicznie.

8. W pierwszą sobotę o godz. 7.30 różaniec, Msza św. o godz. 8.00, a po niej piętnastominutowe rozważanie jednej z tajemnic różańca.

9. Pierwsza sobota miesiąca w naszym sanktuarium to od jedenastu miesięcy spotkanie modlitewne dla mężczyzn ziemi chełmskiej – tzw. męski różaniec Rycerzy Maryi. Zapraszamy mężczyzn w każdym wieku - od dziecka do starszego. Początek - Msza św. o godz. 8.00. Niech Cię, Bracie, nie zabraknie! Zaproś swoich znajomych! Potrzebujemy modlitwy mężczyzn silnych wiarą. Takie będą również rodziny. Potrzebujemy dziś obrony wiary. I potrzeba gorącej modlitwy za wrogów Kościoła św. ostatnie dni to mocno pokazały.

10. W czwartek 5 listopada serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie trzydziestotrzydniowych ćwiczeń duchowych przygotowujących do zawierzenia się Maryi, które zakończą się aktem ofiarowania 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Katechezy będą prowadzone w sanktuarium codziennie w ramach homilii podczas wieczornej Mszy św. Gdyby ktoś nie mógł zawsze w nich uczestniczyć, może skorzystać z transmisji. Czas ćwiczeń duchowych jest związany z osobistą modlitwą i lekturą. W czwartek też dla osób chętnych będzie możliwość nabycia podręcznika w cenie 20 zł., ale jego posiadanie nie jest koniecznością. Informacje u ks. Mateusza.

11. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych darów. Wszystkim Parafianom, Gościom, Sympatykom życzymy szczęśliwego i zdrowego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.