Rosarium - Zielony RóżaniecZ kroniki 2004 r – 16 maj

ZIELONY RÓŻANIEC - OGRÓD MATKI BOŻEJ

…Porządkując sukcesywnie teren Góry Chełmskiej, należało zdecydować co zrobić z dawnym podwórzem bazyliańskim, gdzie poza starą studnią nie było już żadnych śladów po dawnych zabudowaniach gospodarskich.(...) Rozmawiałem na ten temat z wieloma osobami, niestety bezowocnie. Dopiero jesienią 2003 roku, lektura książki mojego wieloletniego wikariusza Ks. Ryszarda Kopra – obecnie pracującego w Stanach Zjednoczonych pt. „Listy z Nowego Jorku”, a w niej rozdział „Pani Long Island” stała się dla mnie natchnieniem, Rosarium – Zielony Różaniec.

 

Rosarium - Zielony RóżaniecJesień i zimę poświęciliśmy na konsultacje z P. Konserwator Stanisławą Rudnik  i P. inż. Małgorzatą Leśniewską. (…) Ogromną pomocą dla p. inżynier był prawdziwy cały różaniec skonstruowany przez s. Cyprianę – przełożoną chełmskiego domu sióstr benedyktynek. Z czterech, różnego koloru różańców  siostra zmontowała jeden. Na dużym stole w jadalni we trójkę z p. inżynier robiliśmy różne przymiarki – kompozycje układu różańca. S. Cypriana rzuciła myśl, by ułożyć go w kształt serca, ale to zagospodarowałoby raczej obrzeża placu. Pani inż. Małgorzata Leśniewska, ucieszona sprezentowaniem jej tego różańca, zaszyła się na wiele dni w ciszy swej pracowni. Był to w Chełmie czas emisji filmu „Pasja”. Przeżycie tego filmu, lektura przekazanych przeze mnie rozważań różańcowych i modlitwa na różańcu od  s. Cypriany zaowocowały niezwykłym projektem.

Od wczesnej wiosny zaczęły się mozolne prace nad realizacją tego projektu. Dokładny pomiar placu, wyrys geodezyjny, poprzedzony kilkudniową pracą geodetów, praca koparek. Ileż wywrotek wymieszanej z kamieniami i marglem ziemi wywieziono. Ile trzeba było nawieźć nowej ziemi. Gdyby nie zatroskanie P. Prezydenta Krzysztofa Grabczuka, tudzież MPGK z prezesem Eugeniuszem Wójcikiem – Parafia nigdy nie byłaby w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia.

 

Rosarium - Zielony Różaniec9 wrzesień 2004r.

Doroczny odpust odbył się w pięknej pogodzie i wielkim zgromadzeniu wiernych. Przed sumą odbyło się poświęcenie Ogrodu Różańcowego. Osoby, które w to dzieło szczególnie się zaangażowały zaprosiłem na obiad i przedstawiłem Księdzu Arcybiskupowi i zebranym kapłanom. Podczas obiadu księża złożyli mi życzenia z racji 25 rocznicy nominacji dziekańskiej.

 


Rosarium - Zielony Różaniec16 październik 2005 r.

W naszej parafii dopełniliśmy w tym dniu dzieła, które realizowaliśmy etapami od ponad roku. Poświęciliśmy tablice 20 tajemnic różańcowych w Chełmskim Rosarium. Tablice te zaprojektował i wykonał w brązie Stanisław Stopyra. Ich przytwierdzenia do naturalnych głazów, zakupionych u Jacka Oleksiejuka w Horodyszczu, dokonali rzemieślnicy z zakładu kamieniarskiego Mariusza Torbiczuka z Uhra. Tytuły poszczególnych tajemnic tudzież nazwiska fundatorów wykuł w kamieniu Jan Szewczyk – miejscowy rzeźbiarz, pochodzący z Kraśnika. Każda z tablic miała indywidualnego fundatora. Chociaż samo poświęcenie odbyło się w deszczowej pogodzie – było pięknym przeżyciem nie tylko dla fundatorów, ich rodzin, ale też dla całej parafii.