Nieco dalej, już na pn. skłonie chełmskiej góry znajduje się cmentarz wojenny, schodzący tarasami ku ul. 1 Pułku Szwoleżerów. Powstał w 1915 r. i w części górnej mieści groby żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poległych podczas I wojny światowej. Nieco niżej znajdują się mogiły 22 żołnierzy Września. Na najwyższym poziomie cmentarza, od strony wsch. ulokowano zbiorową mogiłę 12 żołnierzy, z por. Henrykiem Dzianotem, poległych w 1939 r.

W części środkowej znajduje się kwatera z grobami żołnierzy WP, poległych w walkach z polskim i ukraińskim podziemiem w l. 1944-46, a wśród nich 14 żołnierzy WOP. Tu też znaleźć można groby działaczy lewicowych.

W pierwszych rzędach, po zach. stronie, umiejscowiono kwaterę 60 żołnierzy radzieckich, poległych w l. 1944-45. Pomiędzy mogiłami oficerów Armii Czerwonej znajduje się grób ppłk. M. P. Fiodorowa, który zginął pod Wojsławicami 17 VI 1944 r.

W 1968 r. cmentarz uporządkowano i wówczas też wzniesiono monumentalne schody, których frontowa ściana olicowana jest czerwonym piaskowcem z wykutym napisem: Cmentarz wojenny 1939-1944. Na osi obiektu, w jego szczytowej części ustawiono pomnik proj. E. Kotyłło w postaci dwu wyniosłych betonowych bloków, z tablicą z białego piaskowca, na której wykuto polskiego orła i napis: Bohaterom wieczna chwata. 1939-1945.

Po zejściu schodami cmentarnymi, kierujemy się ku ul. Jadwigi Młodowskiej, przy której, na pn.-zach. stoku Górki, usytuowany jest zespół poseminaryjny. Składa się on z dawnego kościoła św. Mikołaja i pawilonów dawnego unickiego seminarium duchownego, które opasują świątynię z 3 stron.