Zmiany personalne sióstr

Decyzją władz zakonnych Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek po 11 latach posługi w naszym sanktuarium odeszła s. Mirosława Kuligowska, która została posłana do Gdańska. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrze za piękna posługę wśród nas zwłaszcza we współpracy z młodzieżą. Życzymy równie owocnej posługi w nowej placówce i powrotu do Chełma. Do pracy w naszej parafii została skierowana s. Laura Wysocka. Siostra przybyła do nas z Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach.