Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła

W dniach 19-26 sierpnia br. odbyła się pielgrzymka do Grecji św. Pawła Apostoła pod duchową opieką ks. Proboszcza Andrzeja Sternika i ks. Marcina Chmiela. Uczestniczyło w niej 46 osób. Pielgrzymi zwiedzali miejsca, które przemierzał św. Paweł, zakładając nowe wspólnoty chrześcijan.