mbchDziewico Niepokalana, Matko Zbawiciela i Matko nasza, któraś od wieków na siedzibę swoją świątynię na Górze Chełmskiej obrała, wysłuchaj mego wołania i wzmocnij w mojej duszy wiarę świętą. Ty, Panno Można, która starłaś głowę szatana, racz pokonać i oddalić ode mnie wszelkie przeszkody i trudności, na jakie dzisiaj napotykam, bym żyjąc w niezachwianej wierze tu na ziemi, mógł wiecznie z Tobą oglądać chwałę Syna Twego w niebie. Amen.

Ty coś płakała nad śmiercią Syna,
Przez Twe łzy gorzkie Matko Jedyna,
Oddal śmiertelność co lud zabija,
Broń nas od moru Zdrować Maryja.

Najświętsza Maryjo Panno Chełmska. Cierpiący i chorzy za Twoją przyczyną koją swój ból i choroby leczą. Przeto Lekarka i Uzdrowieniem Chorych Ciebie nazywają. Z wiarą i ufnością na Twoje Oblicze spoglądam i ja, którego ciężka niemoc i choroba dotyka. Wyciągnij macierzyńska dłoń Swoją, złagodź cierpienia i wróć co rychlej drogocenne zdrowie moje. Pragnę bowiem resztką życia swego opowiadać zmiłowanie Pańskie i dobrotliwość Twoją ku zbudowaniu bliźnich i ku chwale Odwiecznego lekarza Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Amen.

 Litania do Matki Bożej Chełmskiej