Kyrie elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża Chełmska, módl się za nami.
Pątniczko z Konstantynopola, módl się za nami.
Przez księżniczkę Annę uczczona, módl się za nami.
Któraś od wieków na siedzibę swoją świątynię na Górze Chełmskiej obrała, módl się za nami.
Chełmskiej ziemi Królowo, módl się za nami.
Trzykrotnie koronowana, módl się za nami.
Przez katolików, prawosławnych i grekokatolików umiłowana, módl się za nami.
Modlitwami Prymasów Polskich i Biskupów Chełmskich wsławiona, módl się za nami.
Matko, pielgrzymujących do Ciebie przyjmująca, módl się za nami.
Łaskami i cudami słynąca, módl się za nami.
Chełm ratując mieczem tatarskim zraniona, módl się za nami.
Walczących Polaków pod Beresteczkiem wspierająca, módl się za nami.
Madonno Wojenna przez Króla Jana Kazimierza miłością otoczona, módl się za nami.
W katedrze lwowskiej wiernym do uczczenia ukazana, módl się za nami.
W obozie wojennym króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego żołnierzy umacniająca, módl się za nami.
Miłością mieszkańców ziemi chełmskiej na nowo otoczona, módl się za nami.
Pod Racławicami do zwycięstwa prowadząca, módl się za nami.
W czasie Insurekcji Naród Polski ratująca, módl się za nami.
Dziękczynienie Tadeusza Kościuszki przyjmująca, módl się za nami.
Polaków uciekających przed wojskami austriackimi ochraniająca, módl się za nami.
W czasie zawieruchy wojennej przez wiernych uchroniona, módl się za nami.
Od modlitw Polaków oderwana i w głąb Rosji wywieziona, módl się za nami.
Niewinnie na śmierć skazanego przed wykonaniem wyroku ratująca, módl się za nami.
Otaczająca opieką udających się w dalekie podróże, módl się za nami.
Pociecho i nadziejo tych, co w niebezpieczeństwie się znajdują, módl się za nami.
Ludzi i ich dobytek przed morem chroniąca, módl się za nami.
Wspierająca tych, co z rodzinnymi problemami się zmagają, módl się za nami.
Łaskę macierzyństwa wypraszająca, módl się za nami.
Ociemniałemu dziecku wzrok przywracająca, módl się za nami.
Złożonych śmiertelną chorobą do zdrowia powracająca, módl się za nami.
Umacniająca tych, którzy udają się na operacje ratujące zdrowie, módl się za nami.
Wstawiennictwem u Syna uzdrowienie z nowotworów upraszająca, módl się za nami.
Matko, zawsze wierna, módl się za nami.
Matko zawsze czuła, módl się za nami.
Matko, Jedności, módl się za nami.
Matko Ekumeniczna, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

P.: Módl się za nami Maryjo pełna łaski,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Maryjo, Chełmskiej ziemi Królowo, wysłuchaj naszego wołania i wzmocnij w naszych duszach wiarę świętą. Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną racz pokonać i oddalić od nas wszelkie przeszkody i trudności, z jakimi się dzisiaj zmagamy, abyśmy żyjąc w niezachwianej wierze tu na ziemi, mogli wiecznie z Tobą oglądać chwałę Syna Twego w niebie. Amen