Konferencja poświęcona historii i odkryciom archeologicznym na Górze Katedralnej (PEŁNY PROGRAM)

bazylika odkryciaNiebawem odbędzie się pierwsza z planowanych jako cykliczne, debat o historii Góry Katedralnej. Organizatorem konferencji „Góra Katedralna w Chełmie. Pomiędzy współczesnością, historią i archeologią” jest parafia NNMP w Chełmie przy współpracy z Urzędem Miasta. Została też objęta patronatem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Spotkanie, które ma na celu rozważania o znaczeniu historycznym i sakralnym Bazyliki odbędzie się w dniach 27-29 września. W trakcie trwania konferencji uczestnicy będą poszukiwać właściwych rozwiązań do utworzenia Centrum Dialogu Religii miejsca – symbolu pojednania na styku kultur Wschodu i Zachodu. Wydarzenie ma również na celu ukazanie Chełma jako znaczącego ośrodka europejskiego w okresie średniowiecza.

Uroczyste otwarcie konferencji nastąpi 27 września o 16.00 w Sali Różańcowej na Górze Katedralnej ul. Lubelska 2. 28 i 29 września wszystkie spotkania odbędą się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M.P. Orsetti przy ul. Partyzantów 40. Wtedy też zostaną udostępnione dla zwiedzających krypty, które znajdują się pod Bazyliką NNMP.

 

PROGRAM KONFERENCJI

27 września

 • 16.00 – 17.45 - Obrady (Dawna Kaplica Pałacu Biskupiego obecnie Sala Różańcowa, Góra Katedralna, ul. Lubelska 2)
 • 16:00-16:15 – Przywitanie gości i otwarcie konferencji (ks. kanonik Andrzej Sternik Proboszcz Parafii NNMP w Chełmie ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik metropolita lubelski mgr inż. Agata Fisz Prezydent Miasta Chełm)
  Sesja I Kościół na pograniczach etnicznych i kulturowych(prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Buko)
 • 16:15-16:35 – O początkach podziałów w Kościele – ks. bp. dr Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej
 • 16:45-17:05 – Kościół greckokatolicki i jego misja na ziemi chełmskiej: rys historyczny–ks. mitrat dr Stefan Jan Batruch Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Lublinie
 • 17:15-17:35 – Kościół prawosławny i jego misja na ziemi chełmskiej: rys historyczny–ks. mitrat Jan Łukaszuk Proboszcz Parafii pw. św. Apostoła Jana Teologa w Chełmie
 • 18:00-19:00 – Msza święta połączona z modlitwą ekumeniczną w intencji osób spoczywających w kryptach pod Bazyliką (Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, ul. Lubelska 2)

 

28 września

Obrady Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, Chełm, ul. Partyzantów 40
Sesja II Centrum kultu i religii: współczesne funkcje Góry Katedralnej w Chełmie (prowadzenie mgr Stanisława Rudnik)

 • 10:00 -10:20 – Funkcje, misje i zadania wypełniane przez Parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Katedralnej w Chełmie – ks. kanonik Andrzej Sternik Proboszcz Parafii NNMP
 • 10:30-10:50 – Góra Katedralna jako miejsce pielgrzymowania i kultu Matki Bożej Chełmskiej – mgr Zygmunt Gardziński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 11.00-11.20 – przerwa kawowa Sesja III Początki i rozwój kultu religijnego na Górze Katedralnej (prowadzenie mgr Zygmunt Gardziński)
 • 11:20 -11:40 – Kontekst historyczny i początki kultu religijnego na Górze Katedralnej w Chełmie – prof. dr hab. Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
 • 11:50 -12:10 – Święta Ikona Matki Bożej Chełmskiej – mgr Krystyna Mart, Muzeum Ziemi Chełmskie im. Wiktora Ambroziewicza
 • 12:20 -12:40 – O zabudowie Góry Katedralnej w Chełmie: rys historyczny – mgr Stanisława Rudnik, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Chełm
 • 12:50 -13:30 – dyskusja Sesja IV Archeologia, historia i nauki przyrodnicze w badaniach interdyscyplinarnych bazyliki chełmskiej (prowadzenie dr Tomasz Dzieńkowski)
 • 15:30 -15:50 – Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych realizowanych w latach 2013-2017 w bazylice katedralnej – mgr Stanisław Gołub, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Chełm
 • 16:00-16:20 – Od najstarszej świątyni Daniela Romanowicza do współczesnej Bazyliki NNMP – prof. Mykola Bevz Lublin -Lwów
 • 16:30-16:50 – przerwa kawowa 16:50 - 17:10 – Charakterystyka ubrań i szat liturgicznych, znalezionych w kryptach Bazyliki Chełmskiej – prof. dr hab. Anna Drążkowska, UMK w Toruniu
 • 17:20 -17:40 – dyskusja

 

 

29 września

Obrady Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti, Chełm, ul. Partyzantów 40
Sesja V Archeologia, historia i nauki przyrodnicze w badaniach interdyscyplinarnych dziejów Góry Katedralnej (prowadzenie mgr Stanisław Gołub)

 • 9:00-9:20 – Góra Katedralna w najnowszych badaniach Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Andrzej Buko, IAE PAN-UW, Warszawa
 • 9:30-9:50 – Pierwotny krajobraz Góry Katedralnej – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski UMCS, Lublin
 • 10:00-10:20 – Wyniki badań archeologicznych na Wysokiej Górce w Chełmie – dr Tomasz Dzieńkowski, UMCS, Lublin
 • 10:30 -11:50 – Zabytkowa Studnia na Górze Katedralnej w świetle najnowszych badań – mgr Teresa Mazurek, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, Chełm
 • 11:00 - 11:20 – przerwa kawowa
 • 11:20 - 11:40 – Nowoczesne metody dokumentacji fotogrametrycznej na przykładzie krypt pod Bazyliką i detali architektonicznych z glaukonitytu znalezionych na Wysokiej Górce – mgr Piotr Preis, Stowarzyszenie Archeologów Jutra , Warszawa
 • 11:50-12:10 – dyskusja Sesja VI Góra Katedralna jako projektowane centrum dialogu kultur i religii ( prowadzenie prof. dr hab. Andrzej Buko)
 • 12:10 -12:30 – Góra Katedralna w Chełmie jako projektowane centrum dialogu kultur i religii – mgr Paweł Wira, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie
 • 12:40-13:00 – Wstępne koncepcje zagospodarowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego Góry Katedralnej w realizowanych programach badawczych i rewitalizacyjnych – mgr Stanisław Gołub, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Odział Chełm
 • 13:10 - 13:30 – dyskusja
 • 13:30 -14:00 – Podsumowanie i zakończenie obrad ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, prof. dr hab. Andrzej Buko

 

ZWIEDZANIE KRYPT W DNIACH 28 -29 WRZESNIA W GODZ. OD 10.00 DO 17.00. BILETY CEGIEŁKI DO NABYCIA W KAWIARENCE PARAFIALNEJ „NA GÓRCE”.