Spotkanie kandydatów do bierzmowania

1 października w sali różańcowej miało miejsce pierwsze spotkanie z uczniami przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii. W spotkaiu wzięli udział również rodzice młodzieży. Za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odpowiedzialni są ks. Karol Jędrusiak oraz s. Mirosława.