1 sierpnia jak co roku ruszyła spod Sanktuarium MB Chełmskiej ruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Rozesłanie rozpoczęło się Mszą Św. o godz. 8.00, pod przewodnictwem dyrektora pielgrzymki lubelskiej, ks. Mirosława Ładniaka. Eucharystię koncelebrowali również proboszczowie z chełmskich parafii, na czele z dziekanami dekanatu Chełm-Wschód ks. Andrzejem Sternikiem, oraz dekanatu Chełm-Zachód ks. Józefem Piłatem. Homilię wygłosił ks. Jan Tadyniewicz.

Tegoroczna pielgrzymka cieszyła się w tym roku dużym zainteresowaniem; z ziemi chełmskiej wyruszyło ok. 105 osób. Kapłanami, którzy prowadzili pielgrzymkę byli: ks. Marcin Rola (przewodnik pielgrzymki), ks. prałat Ryszard Winiarski oraz ks. Paweł Gołofit. Mimo wielu kilometrów drogi i wysokich temperatur pielgrzymki, wspierani przez licznych gości z ziemi chełmskiej, dotarli na Jasną Górę 14 sierpnia.