Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników oświaty

W niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30 odbyło się spotkanie opłatkowe dla nauczycieli i pracowników oświaty. Zostało zorganizowane przez duszpasterzy nauczycieli, ks. Tomasza Atrasa i ks. Karola Jędrusiaka. Na spotkanie przyszło kilkadziesiąt osób, wśród nich siostry zakonne i księża uczących w szkołach.