Wieczór uwielbienia

7 stycznia odbył się kolejny wieczór uwielbienia. Ks. Jerzy Krawczyk odprawił Mszę Św. o godz. 18.00, wygłaszając przy tym homilię. Następnie po Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie ks. Jerzy przy pomocy parafialnej scholii młodzieżowej poprowadził modlitwę uwielbienia. W nabożeństwie uczestniczyło dużo wiernych mimo niesprzyjających warunków pogodowych.