Podsumowanie minionego roku

31 grudnia o godzinie 18.00 licznie zgromadzeni parafianie uczestniczyli we Mszy Św. dziękczynnej za miniony rok, której przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej Sternik. Po odczytaniu Ewangelii ks. Proboszcz w formie modlitwy podsumował rok pracy duszpasterskiej podając szczegóły dotyczące spraw duchowych i materialnych parafii oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz tworzenia dobra wspólnego, jakim jest parafia.