loga

Parafia pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Chełmie zapraszają do składania ofert dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górce Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie złożonego przez Miasto Chełm wniosku o dofinansowanie oraz otrzymanej Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/6345/PolskiLad.

Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się w plikach do pobrania.

PDF icon    01_Zapytanie_ofertowe_par.pdf

PDF icon   02_Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf

word ico   03_Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_par.docx

PDF icon   04_Zalacznik_nr_2_wzor_umowy_par.pdf

word ico  05_Zalacznik_nr_2_wzor_umowy_par.docx

PDF icon   06_Zalacznik_nr_3_wykaz_osob_wykaz_robot_par.pdf

word ico  07_Zalacznik_nr_3_wykaz_osob_wykaz_robot_par.docx

PDF icon   08_Zalacznik_nr_4_opis_przedmiotu_zamowienia_par.pdf
PDF icon   09_kruchta-program_prac_konserwatorskich.pdf

PDF icon   10_program_prac_konserwatorskich_-_2_rzezby.pdf

PDF icon   11_Zalacznik_nr_5_klauzula_informacyjna_RODO_par.pdf

word ico  12_Zalacznik_nr_5_klauzula_informacyjna_RODO_par.docx

PDF icon  13_Zalacznik_nr_6_potwierdzenie_wizji_par.pdf

word ico  14_Zalacznik_nr_6_potwierdzenie_wizji_par.docx

PDF icon  15 Przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 30 listopada 2024 r.