Oktawa odpustu 2023-09-14 - Ks. Infułat Kazimierz Bownik - Homilia - pielgrzymka władz i osób prac. w inst. sam., powiatu, miasta i gmin