Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci do Matki Bożej Chełmskiej - Słowo Madzi Buczek - 2023-05-14