zmartwychwstanieKochani Bracia i Siostry, Parafianie, Sympatycy, Przyjaciele.

„W niełatwych czasach przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Mniej nas w świątyniach, spotykamy się z atakami na nasze autorytety i świętości, życie społeczne zostało wypełnione wulgarnością. Boga usiłują wyprowadzić z życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Kłamstwa i bluźnierstwa, chora ideologia, wyznawana przez agresywną mniejszość, rości sobie pretensje do zawładnięcia kulturą i poglądami większości! Przygnębia nas ta sytuacja. Pytamy trwożnie: dokąd idziesz świecie, Europo, Polsko?! Dotknięci mocami zła uwierzyliśmy, że nic nie możemy zrobić, że dobro i prawda przegrały!

I tu na naszej drodze pojawia się Zmartwychwstały! O Nim też myślano, że został zwyciężony, pokonany przez Złego! Jakież to były złudzenia! Choć marsz wrogich człowiekowi ideologii wydaje się triumfować, to ostatnie słowo należy jednak do Chrystusa i tych, którzy z Nim się łączą! To właśnie jest fundament naszego optymizmu i nadziei. Zmartwychwstanie wnosi nadzieję do każdego wypełnionego wiarą serca. Śpiewamy w popularnej pieśni, że Chrystus jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana!

Drodzy Siostry i Bracia! Wpatrujcie się w Zmartwychwstałego, przyjmijcie Go z najgłębszą wiarą do serc i domów. Nie wierzcie rozmaitym prorokom usiłującym rozmyć naszą chrześcijańską tożsamość. Z Jezusem przezwyciężymy wszystkie lęki, każde zło!

Życzę Wam, byście przytuleni do Zmartwychwstałego mężnie trwali przy dobru i odważnie przeciwstawiali się złu! Chrystus żyje - ten sam dziś, co i przez wszystkie wieki! A my ufamy Jemu, że i nas obdarzy niekończącym się życiem!

 

Radosnych, i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Andrzej Sternik- proboszcz
oraz cały Zespół Duszpasterski.