Jubileusz Chóru Hejnał

Chór "Hejnał" powstał 17 września 1966 roku. W tym roku kończy 50 lat. Hejnał założył Mieczysław Niedźwiecki, który obecnie jest patronem chóru. Sporą część repertuaru stanowi muzyka sakralna, są też kolędy, pieśni patriotyczne, ludowe, ale też inne , większe formy wokalno-instrumentalne. Ostatnio była to "Carmina Burana" Carla Orffa.  

Obecnie w chórze Hejnał śpiewają 34 osoby. Zespół prowadzą Danuta Bałka - Kozłowska i Bogdan Depta. Jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia istnienia chóru odbył się w ChDK dnia 24 września o god.17.00. Gościnnie wystąpiła Bożena Zawiślak - Dolny - solistka Opery Krakowskiej.
W niedzielę 25 września podczas Mszy św. o godz.18.00 w naszym sanktuarium dziękowaliśmy Bogu za jubileusz, a po Eucharystii odbył się koncert.