Weekendowy kurs przedmałżeński

Weekendowe nauki przedmałżeńskie przygotowujące do zawarcia i życia w sakramencie małżeństwa odbyły się w naszej parafii w dniach 16-18 września. Uczestniczyło w nich 8 par. Podstawowym „narzędziem” w czasie tych spotkań był DIALOG dwojga narzeczonych. Program kursu obejmował  przede wszystkim czas na wzajemne spotkanie się i dialog narzeczonych (zarówno podczas wspólnych spotkań, jak i w czasie wolnym), dotyczący spraw radosnych i trudnych, tych już znanych, ale i tych jeszcze być może nigdy nie poruszanych i nie omawianych. Dlatego obowiązkowo uczestniczyli w nim oboje narzeczeni i nie ma wyjątku od tej reguły. Zajęcia odbywały się w formie konferencji, ćwiczeń i rozmów. Obejmowały konferencje i poradnię życia rodzinnego.