Duchowa Adopcja Poczętego Dziecka

ad02Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej Duchową Adopcję Poczętego Dziecka złożyło 70 osób. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Andrzej Sternik, w koncelebrze był ks. kan. Stanisław Tujak, a piękną tematyczną homilię wygłosił ks. Mateusz Wójcik- wikariusz.

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa – Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

 ad03 ad04 ad05