Archidiecezjalna inauguracja wielkopostnej akcji Caritas 14.03.2021

car01Archidiecezjalna inauguracja wielkopostnej akcji Caritas 14.03.2021

Dzień Caritas Archidiecezji Lubelskiej w naszym sanktuarium w IV niedzielę Wielkiego Postu -Laetare. Gościmy dziś ks. dyr Caritas Pawła Tomaszewskiego, który przez cały dzień głosi kazanie oraz wolontariuszy Joasię i Karola, którzy rozprowadzają baranki wielkanocne oraz paschaliki. Dochód przeznaczony jest na cele charytatywne Caritas.

car02W niedzielę, 14 marca, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie odbędzie się oficjalna inauguracja wielkopostnej kampanii, w czasie której Caritas Archidiecezji Lubelskiej rozprowadza wielkanocne baranki. Okolicznościowe homilie o idei niesienia pomocy w imię Chrystusa wygłosi ks. Paweł Tomaszewski, wicedyrektor CAL.

- Okres Wielkiego Postu to czas duchowego przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, w którym nasza Caritas szczególnie szuka dróg pomocy potrzebującym i apeluje o większą wrażliwość na potrzeby innych - mówi ks. Wiesław Kosicki, dyrektor CAL. Dotychczas sztandarową wielkopostną akcją lubelskiej Caritas było rozprowadzanie „chlebków dobroci”, które poświęcone wraz z pokarmami w Wielką Sobotę były spożywane w rodzinach podczas wielkanocnego śniadania. Niestety, epidemia i obostrzenia sanitarne spowodowały istotne zmiany, ale nie zniechęciły wolontariuszy do niesienia pomocy najuboższym. Wręcz przeciwnie, zmobilizowały do kreatywnego myślenia i działania, którego celem jest zaradzenie codziennym troskom wielu rodzin, osób chorych, starszych, bezrobotnych i bezdomnych.

 

car03

 car04