Papieski Odpust

odp04Święto Katedry św. Piotra. W naszej parafii odbyła się w związku z tym doroczna uroczystość odpustowa z racji wyniesienia naszego kościoła do rangi bazyliki mniejszej. Była ona połączona z dziękczynieniem za 25. rocznicę nawiedzenia naszego sanktuarium w znaku Matki Bożej Fatimskiej. Porządek Mszy św.: godz. 7.00, 9.00 i suma odpustowa o 18.00. Przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Po Mszy św. o godz. 9.00 aż do godz. 17.00 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. odp01Od godz. 12.00 do 17.00 dyżur modlitewny pełniły grupy formacyjne. I tak - od 12.00 do 13.00 Rodzina Żywego Różańca, od 13.00 do 14.00 Legion Maryi, od 14.00 do 15.00 Ruch Rodzin Nazaretańskich i dorośli lektorzy, od 15.00 do 16.00 Przyjaciele Oblubieńca i Odnowa w Duchu św. od 16.00 do 17.00 Oaza. Zapraszamy wszystkich w ciągu dnia na chwilę modlitwy. O godz. 17.30 z Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej, której przewodniczył ks. kan Józef Piłat, Dziekan Dekanatu Chełm – Zachód, uczestniczyli wszyscy wikariusze z „ rozesłania „ i z „ górki „ Po sumie o godz. 18.00 Różaniec fatimski. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków przypisanych tej łasce. Serdecznie zapraszamy na uroczystości.

 

odp03Kustosz sanktuarium Ks. kan Andrzej Sternik powiedział :

Miesiąc luty 1996 r. zapisał się na kartach historii jako szczególny czas łaski dany od Boga Ziemi
Chełmskiej bo "wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny", nie z Maryją, Matką Bożą w znaku Jej Fatimskiej Figury. Wzięły w nim udział ogromne rzesze wiernych, mimo iż warunki atmosferyczne nie były zbyt przychylne.

Raz jeszcze mieszkańcy "Wschodniego Grodu" swoją postawą dali dowód jak Serce Matki bliskie jest sercu każdego dziecka, jak prawdziwa Miłość potrafi stopić wszystkie lody i ogrzać każdą atmosferę. To była "eksplozja" odnowionego ludzkiego ducha mówiącego, że chce jak zawsze służyć i "dochować wierności otrzymanej łasce" wiary. Na to spotkanie przygotowywaliśmy się kilka miesięcy. W Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej w duchowej stolicy ziem wschodnich, które było stacją nawiedzenia przygotowanie to uwieńczono "Triduum Maryjnym".

odp05I wreszcie AVE MARYJA takim zawołaniem umieszczonym na frontonie Bazyliki i takim samym śpiewem na ustach przy akompaniamencie dzwonów kościelnych ok. godz. 17 00 licznie przybyli mieszkancy Chełma i pielgrzymi. z lampionami w rękach, machający białymi chusteczkami powitali Statuę Matki Bożej Fatimskiej przy Parafii Rozesłania św. Apostołów. Aktu przyjęcia dokonał Dziekan Dekanatu Chełm- Zachód ks. kan. Bolesław Uszczuk. Po kilku minutach gościny na placu kościelnym tej parafii ruszyła uroczysta procesja ze Statuą niesioną na ramionach ludzi, którzy w ten sposób chcąc być jak najbliżej swej Matki w znaku fatimskim okazywali hołd i wdzięczność za Jej obecność. Bardzo piękny i wymowny w swej treści był szpaler utworzony przez żołnierzy, którzy w swych dłoniach nieśli zapalone pochodnie - znak czuwania i stałej gotowości na spotkanie z przychodzącym Panem niesionym przez Maryję, bo Ona zawsze jest drogą prowadzącą do Chrystusa. Procesji powitania przewodniczył J.E.ks.bp. R. Karpiński.

 
Dziś po 25 latach historia się powtarza, ze względu na zmiany oraz trwającą pandemię jest nas mniej. Zamiast żołnierzy są dziś harcerze, inny Dziekan przyprowadza kopię figury. Dziś dziękujemy za 25 lat . To nasz chełmski Jublileusz.

 Zwykle na tych uroczystościach gromadzili się również kanonicy Kolegiackiej KAPITUŁY Chełmskiej , ale ze względu na pandemię , dziś są tylko nieliczni reprezentanci.