Spotkania dla rodziców przed I Komunią św.

 W dobie pandemii, kiedy nie mogą odbywać się comiesięczne katechezy rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. zaprosiliśmy  na spotkania połączone z konferencją formacyjną. we wtorek 09.02 dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, w środę  10.02- Szkoły Podstawowej nr 5, w 11.02  zaś - Szkoły Arka. Ze względu na wymagania sanitarne prosiliśmy o obowiązkowe przybycie jednego rodzica dziecka. Została podjęta decyzja o indywidualnych spotkaniach z każdą rodziną. Ks. Proboszcz spotka się z rodzicami uczniów SP NR 1 I NR 5, a ks. Mateusz Wójcik jako katecheta z rodzicami uczniów Placówek Edukacyjnych Arka. Spotkania rozpoczęły się 20 lutego, a potrwają do 17 kwietnia. Z każdą rodziną kapłani będą rozmawiali pól godziny.