Dar Świętego dla Sanktuarium

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki na zakończenie sumy odpustowej ofiarował na ręce Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego dar dla sanktuarium „Różaniec św. Jana Pawła II”, który to dar nasz Pasterz przekazał kustoszowi sanktuarium ks. kan. Andrzejowi Sternikowi.