Rok formacji Ruchu Światło - Życie rozpoczęty

04 września w naszym Sanktuarium podczas Mszy Św. o godz. 16.00 odbyła się inauguracja roku formacyjnego Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła  pod hasłem: "Miłosierni jak Ojciec", podczas której nastąpiło rozesłanie animatorów do posługi wśród  młodzieży i małżeństw naszej parafii.  Na zakończenie Eucharystii  kapłani wręczyli poszczególnym parom animatorskim świece, jako symbol naszego czuwania przy Chrystusie, który jest „Światłością świata".  

W naszej parafii istnieje  wspólnota młodzieżowa, moderatorem jest ks. Jerzy Krawczyk oraz trzy kręgi Domowego Kościoła. Moderatorami są: ks. Jerzy Krawczyk, ks. Marcin Chmiel, ks. Paweł Gołofit.
 
Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego celem jest wychowanie dojrzałych i świadomych chrześcijan. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: dzieci, młodzież, studentów, dorosłych, osoby konsekrowane, kapłanów oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Pomaga każdemu nawiązać bliską relację z Bogiem i odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Droga do tego wiedzie poprzez odpowiednią dla każdej z powyższych grup formację. Obejmuje ona cotygodniowe spotkania w małej grupie z animatorem, systematyczną indywidualną pracę uczestnika oraz uczestnictwo w corocznych rekolekcjach o charakterze przeżyciowym (tzw. oaza).  
 
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega” i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska. Znak ten w pierwszych wiekach chrześcijaństwa symbolizował Chrystusa. Jezus sam mówił o sobie: „Ja jestem światłością” (J 8,12) i „Ja jestem życiem” (J 11, 25). Znak "Fos-Zoe" jest wyzwaniem dla członków Ruchu, by Chrystus stał się ich światłem i życiem, a więc, by zawierzyli Mu samych siebie i poddali się Jego prowadzeniu. Wyraża on postulat przyjęcia i wcielania w życie Słowa Bożego, które jest Światłem rozjaśniającym konkretne sytuacje życiowe i wyznaczającym drogę postępowania.
 
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej „oazy”, która odbyła się w 1954 r. z udziałem ministrantów. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”, „Ruch Niepokalanej”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym  był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Aktualnie Ruch działa w ponad trzydziestu krajach.