Powrót Matki

Na początku lipca po kilkumiesięcznej renowacji powróciła do sanktuarium Cudowna Ikona Matki Bożej Chełmskiej. Pierwsze odsłonięcie nastąpiło 7 lipca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Właśnie 7 lipca 1946 roku odbyła się koronacja obecnej Ikony, której dokonał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wtedy też przed obrazem został wypowiedziany Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.