Komunikat Księdza Proboszcza dla wszystkich Wiernych Parafii Narodzenia NMP i Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej

Drodzy Siostry i Bracia! W obliczu pogłębiającej się pandemii koronawirusa, która w ostatnim czasie dotknęła także i ziemię chełmską, oraz ogłoszonego w naszej Ojczyźnie stanu epidemii, w poczuciu chrześcijańskiej odpowiedzialności przed Bogiem za Was, Wasze Rodziny i za Kapłanów posługujących w naszej wspólnocie, wzywam wszystkich do wiernego trwania przy Bogu w modlitwie, ciągłego nawracania się. Proszę o bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny, wydawanych przez władze państwowe oraz samorządy lokalne, a także o posłuszeństwo Kościołowi. Apeluję o rozwagę i odpowiedzialność. Nie wychodźcie z domu, jeśli to nie jest konieczne. Rozmawiajcie z dziećmi i młodzieżą, uświadamiając im powagę sytuacji. Nie czyńcie paniki i nie roznoście niesprawdzonych informacji.

W tym szczególnym czasie, kiedy nie mogą odbywać się rekolekcje parafialne, chcę wszystkich zaprosić na nauki rekolekcyjne transmitowane przez nasze lokalne radio Bon – Ton. Odbywać się one będą od 26 do 28 marca tuż po Wiadomościach o godz. 18.00. Poprowadzi je ks. prałat Ryszard Winiarski - proboszcz Parafii św. Rodziny w Puławach. Serdecznie wszystkich zapraszam! Nasza lokalna rozgłośnia nadaje na częstotliwości 104,9 FM i swoim zasięgiem obejmuje teren w promieniu ok. 50 km od Chełma. Dziękuję serdecznie Zarządowi i Redakcji chełmskiego radia za pomoc.

Ktoś musi wziąć na swoje barki brzemię odpowiedzialności za działania wszystkich. Wierzcie mi, to nie jest takie proste, kiedy sytuacja zmienia się co chwilę. Zobowiązuję wszystkich Kapłanów naszej parafii i Wiernych do przestrzegania poniższych zasad i zaleceń.

 

- Kapłani, jak zawsze, niech służą roztropnie swoim Braciom i Siostrom w imię Jezusa Chrystusa.

- Kościół będzie otwarty w ciągu dnia w godz. od 6.30 do 18.30.

- Msze św. odprawiane są zgodnie z dotychczasowym porządkiem.

- Wszystkie zamówione intencje będą odprawione.

- Zamawianie intencji Mszy św. odbywać się będzie telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. W kościele przy wyjściu znajduje się również puszka na ten cel. Tam możemy składać intencje, podając ewentualny termin i adres zwrotny z numerem telefonu. Ofiarę z racji sprawowanych Mszy św. wraz ze stosownym opisem też możemy tam wrzucić albo przesłać ją na konto parafialne.

- Komunia św. udzielana jest do ust lub na rękę. W zaistniałych warunkach preferowane jest przyjmowanie Komunii na rękę. To jest sytuacja wyjątkowa, a wszystkie komentarze czy prywatne objawienia niezatwierdzone przez Kościół świadczą tylko o niezrozumieniu powagi problemu. Kapłani winni dokładne objaśnić ten sposób przyjmowania Pana Jezusa. Należy w duchu wypowiadać słowa kapłana Ciało Chrystusa i wiernego – Amen. W naszym sanktuarium Komunia św. do ust rozdawana będzie przy ołtarzu głównym, a na rękę przy ołtarzach bocznych.

- Sakrament Pokuty będzie sprawowany z zachowaniem bezpiecznej odległości między kapłanem i penitentem (ok. 2 m). Penitent i kapłan powinni siedzieć bokiem do siebie najlepiej w dyskretnym, dużym pomieszczeniu, np. w zakrystii, w rogu kościoła czy w sprzyjających warunkach na powietrzu.. Osoby stojące w kolejce do spowiedzi powinny zachować między sobą bezpieczną, około dwumetrową, odległość. Należy powstrzymać się od całowania stuły. Kapłani nikomu nie powinni odmawiać takiej posługi. Spowiedź u nas: w zakrystii po północnej stronie bazyliki - wejście drzwiami zewnętrznymi patrząc od was po lewej stronie bazyliki, drugi konfesjonał usytuowany jest w nawie bocznej, patrząc od was po prawej stronie przy samym wyjściu. W dni powszednie czynny będzie tylko jeden konfesjonał w zakrystii.

- Nabożeństwa dodatkowe czy okresowe, np. droga krzyżowa czy Gorzkie żale, sprawowane z udziałem wiernych zostają zawieszone. Kapłani będą sami modlić się za parafian. Wierni powinni w tej szczególnej sytuacji korzystać z radiowych i telewizyjnych Mszy św. Informacje o terminach nabożeństw w mediach wywieszone są na drzwiach przy wejściu do bazyliki.

- Od dziś na profilu naszej parafii na Facebooku i za pośrednictwem strony internetowej parafii (bazylika.net) będą prowadzone transmisje na żywo nabożeństw. W niedzielę o godz. 17.30 Gorzkie żale, a o godz. 18.00 Msza św., w piątek o godz. 17.30 droga krzyżowa, Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00, w sobotę o godz. 17.00. Serdecznie zachęcamy Was tej formy kontaktu z parafią.

- Ze względu na wyjątkowy stan należy zachować szczególną ostrożność w trakcie pogrzebów. Ponieważ w uroczystościach pogrzebowych uczestniczą osoby przybywające z różnych miejsc, będzie odbywała się najpierw trzecia stacja liturgii pogrzebowej. Rodzina i uczestnicy pogrzebu w liczbie nieprzekraczającej 50 osób gromadzą się przy grobie zmarłego, zachowując wymagane odległości. Kapłan winien wtedy poinformować zgromadzonych o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy albo podczas uczestnictwa w najbliższym czasie we Mszy św. Członkowie rodziny zmarłego ustalają z kapłanem w parafii godzinę Mszy św. żałobnej poza obowiązującym w parafii porządkiem Mszy św. (może być bezpośrednio lub do tygodnia po pogrzebie). Sugerowana pora to czas po porannych Mszach św. lub przed wieczorną liturgią. We Mszy św. żałobnej winna uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina zmarłego.

- Wszelkie spotkania grup parafialnych, przygotowania do sakramentu bierzmowania, małżeństwa oraz I Komunii św. zostają zawieszone. Ufamy, że wszystko odbędzie się w wyznaczonym czasie.

- W czasie urzędowania w kancelarii kapłani będą dostępni pod telefonem. W celu załatwienia ważnych spraw kancelaryjnych wierni winni indywidualnie umawiać się z kapłanem. W kancelarii zachować należy wymagane odległości od siebie.

- W przypadku gdy rodzice chrzestni czy świadkowie innych sakramentów są osobami przyjeżdżającymi z zagranicy, należy upewnić się, że odbyli oni nakazaną przez władze kwarantannę. To samo dotyczy też uczestników Mszy św. i pogrzebów oraz petentów w kancelarii. Proszę o niezatajanie tego dla dobra swojego i bliźniego.

- Choć parafia funkcjonuje w warunkach ograniczonej posługi i mniejszej liczby korzystających z nabożeństw wiernych, nie jesteśmy zwolnieni z wszelkich opłat. Trzeba przecież opłacić rachunki za energię elektryczną czy zapewnić świadczenia zatrudnionym osobom. Warto o tym pamiętać i w myśl przykazania kościelnego zatroszczyć się o potrzeby materialne parafii, składając ofiarę do puszki czy przelewając ją na konto parafialne. Trwa tez renowacja Cudownej Ikony Matki Bożej Chełmskiej.

 

Komunikat ten został wywieszony jako ogłoszenia w gablotach i umieszczony na stronie internetowej parafii oraz profilach: społecznościowym parafii i ks. Proboszcza. Można go powielać i przekazywać innym.

Proszę Was wszystkich o przyjęcie tych zaleceń z zaufaniem i wiarą w dobro każdego z nas. Pan Bóg dał nam życie ziemskie i On je nam odbierze. Pamiętajmy, to nie Bóg jest nosicielem wirusa. Może nim być każdy z nas. Gdyby się okazało, że jestem nim również i ja, wszyscy, którzy mieli ze mną bliższy kontakt w czasie rozwoju choroby, mogą być potencjalnie zarażeni i dlatego powinni odbyć kwarantannę. Trudno jest mi w pamięci odtworzyć osoby, które w ciągu 14 dni miały ze mną kontakt. Proszę o wyrozumiałość, ale też i odpowiedzialność. Dbajmy o swoją wiarę, pielęgnujmy ją również i w takich ekstremalnych warunkach, w jakich znaleźliśmy się w ostatnich tygodniach. To dla nas wszystkich czas próby, dzięki której przekonamy się, czy jesteśmy blisko czy daleko Boga.

Wszystkich Parafian zachęcam do łączności w codziennej modlitwie o godz. 20.30, odmawiając różaniec w intencji wygaśnięcia epidemii.

Niech Matka Boża Chełmska, która od wieków opiekuje się ludem chełmskim i naszą Ojczyzną, która lud i jego dobytek od nieszczęść wielekroć ratowała, ma nas w swojej opiece.

Bóg bogaty w miłosierdzie niech nam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha św.

Bądźcie zdrowi!
ks. Andrzej Sternik
proboszcz