Boski lekarz dusz i ciał

Po przerwie wakacyjnej w środę 16 października w bazylice zgromadziło się bardzo dużo wiernych, którzy przybyli z Chełma i różnych stron by uczestniczyć  od godz. 17.15 w modlitwie uzdrowienia duszy i ciała prowadzonej przez ks. Krzysztofa Kralkę.