Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Jak każdego roku kapłani uczący klasy maturalne udali się z uczniami na pielgrzymkę zawierzanie do Częstochowy. Zauważamy większa obojętność widoczna przez niższa frekwencję młodych.  IV LO przygotowywało w tym roku oprawę liturgiczną na Jasnej Górze.