Triduum przed odpustem

Tegoroczne uroczystości, których motto zaczerpnięte jest z modlitw o Matce Bożej Chełmskiej Cudami wsławiona, módl się za nami, wiązały się z 40 rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Prowadził je ks. Sylwester Brzozowski, notariusz w Kurii Archidiecezji Lubelskiej. Przygotowania duchowe łączyły się z Mszą św. o godz. 18.00. Codziennie po Eucharystii procesja różańcowa z ikoną Matki Bożej Chełmskiej w Rosarium, a bezpośrednio po różańcu apel maryjny. W tych dniach zachęcaliśmy też do spowiedzi.  Triduum rozpoczęło się w środę 04 września.