Pielgrzymka zawierzenia

4 czerwca do naszego sanktuarium przybyło pięciu nowowyświęconych kapłanów. O godz. 18:00 sprawowali Mszę Św., na zakończenie której zawierzyli swoje posługiwanie Matce Bożej Chełmskiej.