Pielgrzymka do Częstochowy

1 czerwca w 6. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Żywego Różańca na Jasną Górę wraz z ks. Proboszczem uczestniczyła 55-osobowa grupa członków tej wspólnoty z naszego sanktuarium.