Święcenia kapłańskie

25 maja o godz. 10:30 w Archikatedrze Lubelskiej odbyły się święcenia pięciu diakonów. Wśród nich był nasz parafianin - diakon Tomasz Sawicki. W uroczystości święceń uczestniczyli nasi duszpasterze oraz liczna grupa parafian, która przybyła autokarem z Chełma.