Początek... i rocznica

3 września w naszym sanktuarium o godz. 10:00 sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. Proboszcza Andrzej Sternik, z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i 79" rocznicy wybuchu II wojny światowej. Modliliśmy się o zachowanie sprawiedliwości i pokoju. W uroczystościach uczestniczyli predstawiciele władz samorządowych, kombatantów, służb mundurowych, szkół. Obecne były liczne poczty sztandarowe. Inicjatorem tej modlitwy od wielu lat jest Urząd naszego miasta.