O jednej porze, każdego roku,
W miesiącu wrześniu wita Cię lud,
O, Ziemi Chełmskiej Panienko święta,
Ty, coś bez zmazy grzechu poczęła
,Przyjm nasze modły, łzy i trud.
Tu, gdzie w ołtarzu w katedrze chełmskiej
Obraz Twój święty Maryjo lśni,
Tu się zgromadził lud rozmodlony,
Tu na cześć Twoją biją dziś dzwony
I pieśń ku Tobie szczera brzmi:
Panienko Chełmska, Polski Królowo!
Stwórz twierdzę mocną z naszych dusz,
Zapalaj w sercach miłości ogniska,
Niech wiara, nadzieja płomieniem z nich tryska,
Bezbożne twierdze Mario krusz!
Dodaj nam siły, tej siły ducha
I wiary mocnej w sztandar Twój.
A gdy do walki z frontem szatana
Staniemy w Imię Chrystusa Pana,
Błogosław nas na Święty Bój.