Najświętsza Maryjo Panno Chełmska. Cierpiący i chorzy za Twoją przyczyną koją swój ból i choroby leczą. Przeto Lekarka i Uzdrowieniem Chorych Ciebie nazywają. Z wiarą i ufnością na Twoje Oblicze spoglądam i ja, którego ciężka niemoc i choroba dotyka. Wyciągnij macierzyńska dłoń Swoją, złagodź cierpienia i wróć co rychlej drogocenne zdrowie moje. Pragnę bowiem resztką życia swego opowiadać zmiłowanie Pańskie i dobrotliwość Twoją ku zbudowaniu bliźnich i ku chwale Odwiecznego lekarza Jezusa Chrystusa, Syna Twego . Amen.