Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu przeprowadzenia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty:
- Dowód osobisty lub inny urzędowy dokument, np. legitymacja służbowa, paszport,
- Zgoda na przeprowadzenie rozmowy kanonicznej (jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii mariackiej),
- Metryka chrztu (świadectwo chrztu) wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Metryka powinna zawierać wszystkie adnotacje z księgi chrztów. Jeżeli nie ma wpisanego Bierzmowania należy z parafii bierzmowania dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu,
- Ostatnie świadectwo z nauki religii.

Po spisaniu protokołu przedślubnego:
- Spowiedź przedślubna,
- Wizyta w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego),
- Narzeczeni są zobowiązani przed ślubem wysłuchać 10 konferencji przedmałżeńskich oraz odbyć 3 spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego (ten etap można rozpocząć przed spisaniem protokołu przedślubnego).

W tygodniu przed ślubem:
W ostatnich dniach przed ślubem (najlepiej koniec tygodnia) narzeczeni zgłaszają się ze świadkami do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Do protokołu przedślubnego dołączają brakujące dokumenty:
- Aktualne zaświadczenie (3 egz.) z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w wypadku małżeństwa sakramentalnego zawieranego ze skutkami cywilnymi – tzw. ślub konkordatowy) Zaświadczenia dostarczamy w nienaruszonej opieczętowanej kopercie z USC,
- Świadectwo zawarcia związku cywilnego z USC (w wypadku gdy przed małżeństwem sakramentalnym był zawarty ślub cywilny),
- Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi,
- Indeksy nauk przedmałżeńskich z odbytą drugą spowiedzią oraz trzema spotkaniami w Poradni Życia Rodzinnego,
- Inne dokumenty, o ile będą wymagane przez prawo kościelne, a o których powiadomieni zostaną narzeczeni w kancelarii parafialnej.

 

Świadkowie powinni być pełnoletni (ukończone 18 lat) i mają przedłożyć w kancelarii parafialnej dowód osobisty lub inny urzędowy dokument.

Licencja wydawana jest w tygodniu ślubu. Do licencji zostają dołączone 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (tylko w wypadku gdy narzeczeni zawierają sakrament małżeństwa ze skutkami cywilnymi – ślub konkordatowy).
 

Podczas ostatniej wizyty składa się ofiarę z racji przygotowania i przeprowadzenia ślubu. Ofiara nie zawiera posługi organisty, którego to narzeczeni opłacają we własnym zakresie.

*Fotograf i kamerzysta powinien mieć uprawnienia do rejestrowania wydarzeń we wnętrzach sakralnych. Prosimy o weryfikację tych uprawnień. Powinni oni również przed Mszą św. udać się do zakrystii celem ustalenia współpracy z księdzem – nie chcemy wypraszać fotografa, który zachowuje się w sposób niestosowny w kościele i przeszkadza podczas liturgii.

*Zgadzamy się, aby podczas ślubu ktoś z zewnątrz grał i śpiewał. Prosimy jednak, aby ewentualny repertuar uzgodnić z księdzem, ewentualnie z organistą w kancelarii. Śpiewy mają odpowiadać duchowi liturgii. Zainteresowanych odsyłamy do Instrukcji o muzyce kościelnej „Musicam sacram”. Osoby grające i śpiewające z zewnątrz nie powodują zwolnienia naszego organisty z posługi podczas ślubu. „Hallelujah” Leonarda Cohena nie przystoi na liturgii.

*Prosimy, aby po wyjściu z kościoła nie zaśmiecać terenu (konfetti, ryż, płatki róż…). Każda para ma prawo do czystego terenu wokół bazyliki. Warto poinformować o tym gości weselnych. Nie chcemy przykrych sytuacji.