Intencje mszalne 28.04-04.05.2024

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 28.04.2024 r.

7.00

† Stefania Kamińska ( 31 r.), Stanisław ( 44 r.) †† Kamińskich, Jakubków

7.00

† Bożena Pytlakowska (28 greg.)

7.00

† Janusz Koszyk (28 greg.) 

9.00

† Mariusz Staszewski ( 6 r.)

9.00

† Alicja Kłos ( 6 r.), Waldemar Lachowski

9.00zk

† Eugeniusz Brauer (28 greg.)

10.30

Dziękczynna z okazji 50 r. urodzin Roberta Emerli oraz w 20 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

10.30

Dziękczynna z okazji 60 r. urodzin Barbary Zarek i 28 r. ślubu Barbary i Leszka Zarek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

10.30

† Ryszard ( 4 r.), Andrzej ( 3 r.) Samborscy †† Samborskich i Wójcików

12.00

Pro populo

12.00

Za przyczyną Matki Bożej Chełmskiej o błogosławieństwo dla Polski, o jedność i zgodę w narodzie

16.00

Dziękczynna z okazji 29 r. urodzin Karoliny Nowak z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

18.00

† Katarzyna i Jan Wierzbiccy †† Włodarczyków, Wierzbickich, za dusze w czyśćcu cierpiące

PONIEDZIAŁEK 29.04.2024 r.

7.00

† Mirosław Sobczuk ( 1 mc)

7.00

† Konrad Kawalec

7.00

† Marianna Imbiorkiewicz

8.00

† Henryk, Bronisława, Stanisław, Kazimierz Stefańscy, Robert Kaczorowski

8.00

† Magdalena Fituła ( 4 mc)

8.00

† Czesława Majewski ( 18 r.)

18.00

Dziękczynna z okazji urodzin Mateusza Łożyczki z prośbką o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

18.00

† Bożena Pytlakowska (29 greg.)

18.00

† Eugeniusz Brauer (29 greg.)

18.00

† Janusz Koszyk (29 greg.) 

WTOREK 30.04.2024 r.

7.00

† Teofila Teresa Mazurkiewicz ( 4 mc)

7.00

† Jerzy Witalec

7.00

† Anna Piekarska ( 1 r.), Jerzy Piekarski, Irena i Mieczysław Michałowscy

8.00

† Stefan Sikora ( 18 r.), Alicja Solarz

8.00

† Konrad Kawalec

18.00

Dziękczynna z okazji 7 r. ślubu Agnieszki i Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

18.00

† Grzegorz ( 13 r.), Józef ( 29 r.) Jędrzejewscy, Józef ( 13 r.), Piotr ( 18 r.) Rudzki †† Jędrzejewskich, Rudzkich, Michał, Jan Brodowscy

18.00

† Bożena Pytlakowska (30 greg.)

18.00

† Janusz Koszyk (30 greg.) 

18.00

† Eugeniusz Brauer (30 greg.)

ŚRODA 01.05.2024 r.

7.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Chełmskiej dla pielgrzymki rowerowej do Sokółki

7.00

† Jan Batóg

7.00

† Łucja Karasińska ( 1 greg.)

7.00

† Stanisław Kwiatosz ( 1 greg.)

8.00

Dziękczynna z okazji 10 r. ślubu Marii i Kamila z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

8.00

† Jan ( 39 r.), Michalina, Anna, Stefan, Jacek, Mirosław †† Prończuk; † Jerzy ( 12 r.), Halina, Bronisława, Mikołaj Naszczoccy †† Toporowskich i Mazurów

8.00

† Janina Małdachowska ( 1 greg.)

18.00

 Zbiorowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 02.05.2024 r.

7.00

† Robert Ciemiński ( 1 mc)

7.00

† Zygmunt, Janina, Klemens, Teofila, Wiktor †† Buszków; † Paweł, Józefa †† Niemczuków

7.00

† Stanisław Kwiatosz ( 2 greg.)

8.00

Przez przyczynę Matki Bożej Chełmskiej o szczęśliwe zdanie matury osoby Bogu wiadomej

8.00

† Konrad Kawalec ( 3 mc)

8.00

† Łucja Karasińska ( 2 greg.)

18.00

W intencji powołań

18.00

† Czesław Polit, Krzysztof, Marianna, Andrzej †† Polit

18.00

† Grażyna Grądkowska ( 6 r.)

18.00

† Janina Małdachowska ( 2 greg.)

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, PIĄTEK 03.05.2024 r.

7.00

Wynagradzająca

7.00

† Łucja Karasińska ( 3 greg.)

9.00

W intencji Ojczyzny

10.30

Dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Chełmskiej dla Wojciecha Szkody z racji 27 r. urodzin oraz o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny

10.30

† Janina Małdachowska ( 3 greg.)

10.30

† Stanisław Kwiatosz ( 3 greg.)

12.00

Pro populo

16.00

† Mieczysław Karczewski, Janina, Jan, Zbigniew, Jadwiga †† Karczewskich

18.00

† Jerzy Krasowski ( 3 r.), Józef Krasowski †† Lewkowiczów i Kwiatoniów

SOBOTA 04.05.2024 r.

7.00

† Ewa Piotrowska, Jan, Marianna, Tekla †† Semeniuk, za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00

† Stanisław Kwiatosz ( 4 greg.)

8.00

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

8.00

Rezerwacja

8.00

† Krzysztof Burnos ( 3 r.) †† Sapiechów, Burnosów, Nelkowskich

10:30

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

14.00

Ślub

17.00

† Jan Wójcik (rocz.), Stanisława Wójcik

17.00

† Stanisław Achler ( 14 r.)

17.00

† Łucja Karasińska ( 4 greg.)

17.00

† Janina Małdachowska ( 4 greg.)