IV NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 28.01.2024 r.

7.00

† Teresa Dybała (28 greg.)

7.00

† Stefania ( 28 r.), Julian Bajkiewicz, Józefa i Edward Chmieliewscy, Tadeusz Żerański, dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

† Władysław Karaś ( 11 r.), Antoni, Jan Karaś †† Karasiów, † prymas Józef Glemp, Józefa, Paulina, Józef Kula †† Kulów

9.00

†† Woźnych, Jan ( 32 r.), Maria, Bogusław, Stanisław, Jacek, Janina, Katarzyna i Wiesław †† Socha, Henryk Kotek

9.00 zk

† Janusz Fodoran (28 greg.)

10.30

Przez przyczynę MB Chełmskiej w intencji więźniów Chełmskiego Zakładu Karnego

10.30

† Ewa Wierak, Janina, Antoni, Władysław, Bronisława †† Bagińskich, Jan, Weronika †† Zagórskich

10.30

† Krzysztof Masełko ( 3 r.)

12.00

Pro populo

16.00

Dziękczynna z okazji 85 r. urodzin Janiny Grzywaczewskiej oraz 28 r. ur. Macieja Pomiankiewicza z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

18.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Chełmskiej dla Agaty i Krzysztofa z racji 35 r. ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK 29.01.2024 r.

7.00

† Józefa Kozłowska ( 11 mc)

7.00

† Teresa Dybała (29 greg.)

8.00

Dziękczynna z okazji 24 r. urodzin Natalii z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

8.00

† Jan Dynysiuk ( 32 r.)

18.00

Dziękczynna z okazji 11 r. urodzin Mikołaja z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

18.00

† Janusz Fodoran (29 greg.)

WTOREK 30.01.2024 r.

7.00

† Lucyna ( 37 r.), Edward ( 6 r.) †† Sobolewskich

7.00

† Teresa Dybała (30 greg.)

8.00

† Danuta Stawiarska ( 2 r.), Elżbieta Wasiljew ( 2 r.)

8.00

† Tadeusz Szpindowski ( 22 r.), Bronisława, Zofia, Teofil †† Szpindowski, Andrzej Anielski

18.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej o dar poczęcia dla małżeństw starających się o potomstwo

18.00

Dziękczynna z okazji 14 r. urodzin Wojciecha Braneckiego z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

18.00

† Janusz Fodoran (30 greg.)

ŚRODA 31.01.2024 r.

7.00

Rez

7.00

† Zygmunt Kowalski ( 11 r.)

8.00

† Paulina ( 34 r.), Antoni, ks. Ryszard i ks. Marcin †† Tujaków

8.00

† Janusz Lalik

8.00

† Jan Nowosad ( 30 r.)

18.00

 Zbiorowa

CZWARTEK 01.02.2024 r.

7.00

† Albina Wijata ( 3 r.)

7.00

† Helena ( 29 r.), Michał, Adam, Andrzej i Henryk †† Psiuk

8.00

† Janina Sawa ( 1 greg.)

8.00

† Jan Sawa ( 1 greg)

18.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej w intencji parafian

18.00

† Aleksander Trusz ( 8 r.), Katarzyna, Franciszek, Stanisław, Anna †† Pękalów

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, PIĄTEK 02.02.2024 r.

7.00

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

7.00

† Stefania Skiba †† Skibów

9.00

† Janina Sawa ( 2 greg.)

9.00

† Jan Sawa ( 2 greg)

16.00

† Maria, Jerzy, Natalia, Paweł i Stefan †† Strzałkowskich, Elżbieta, Maria i Feliks †† Madejów

18.00

† Stanisława ( 23 r.), Helena, Stanisława †† Wójcik, Ryszard i Andrzej Samborscy

SOBOTA 03.02.2024 r.

7.00

† Janina Sawa ( 3 greg.)

7.00

† Jan Sawa ( 3 greg)

8.00

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

8.00

† Ewa, Marianna, Wawrzyniec, Jan, Tadeusz, za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00

Dziękczynna z okazji 15 r. urodzin Marcina z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

17.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski dla Jana z racji 3 r. urodzin