I NIEDZIELA ADWENTU 03.12.2023 r.

7.00

† Bolesław Popek

7.00

† Teresa Perek ( 3 greg.)

9.00

W intencji pracowników Chełmskiej Cementowni oraz ich rodzin

9.00

W intencji Rodzin Żywego Różańca

9.00

† Michał Was ( 5 r.), Jan, Aniela, Leopold, Marian

9.00

† Julian Turek ( 3 greg)

10.30

Dziękczynna z okazji 2 r. urodzin Marysi z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski

10.30

Dziękczynna z okazji 5 r. urodzin Julii Dyńskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski

12.00

Pro populo

12.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę MB Chełmskiej dla Alicji

16.00

Dziękczynna z okazji  29 r. urodzin Jana i Magdaleny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski

18.00

† Franciszek Kołtun ( 6 r.), Maria Głos-Drozd, Jolanta i Marian Kapusta, Władysław Grzywna, Andrzej Kaczor, Stanisława i Ludwik Gilowscy, Anastazja i Franciszek Kołtun

PONIEDZIAŁEK 04.12.2023 r.

6.00

† Krystyna Wereszczyńska, Stanisław i Stanisława Tomczakowie, Irena i Władysław Wereszczyńscy

6.00

† Teresa Wodyk ( 1 mc)

6.00

† Teresa Perek ( 4 greg.)

8.00

† Janina, Mieczysław, Jerzy, Tadeusz, Ryszard †† Winiarczyków, Zbigniew Haponiuk

8.00

† Józef, Antonina, Ryszard †† Terenowskich, Władysław Semeniuk

8.00

† Henryk Oleszczuk ( 1 mc)

18.00

Dziękczynna z okazji 18  r. urodzin Martyny Buda z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski oraz o pokój wieczny dla † Barbary Rypin i wszystkich zmarłych z rodziny

18.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej o duchowy i liczebny wzrost Legionu Maryi

18.00

† Janina, Bronisław, Wiesław, Aniela, Kazimierz †† Szymańskich, Franciszka i Piotr Łukaszewscy, Antoni, Zofia i Tadeusz

18.00

† Julian Turek ( 4 greg)

WTOREK 05.12.2023 r.

6.00

Dziękczynna z okazji 96  r. urodzin Ireny Nowosad z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski

6.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, siły, zdrowie i radość w pracy duszpasterskiej dla kapłanów posługujących w Chełmskiej Bazylice

6.00

† Teresa Perek ( 5 greg.)

8.00

Przez wstawiennictwo MB Chełmskiej i św. Michała Archanioła dziękczynna za polskich kapłanów z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego dla proboszcza ks. Andrzeja Sternika oraz księży posługujących w Sanktuarium na Górze Chełmskiej

8.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej o uzdrowienie Sylwii z choroby, o umocnienie wiary, ulgę w cierpieniu oraz o dar mądrości dla lekarzy w podejmowaniu decyzji

8.00

† Maria Wojcieszuk ( 7 mc)

18.00

Rez.

18.00

† Stanisław Przygrodzki, Alfons, Maria †† Przygrodzkich, Ziober

18.00

† Karol Zieliński ( 5 r.)

18.00

† Julian Turek ( 5 greg)

ŚRODA 06.12.2023 r.

6.00

Dziękczynna z okazji 78  r. urodzin Jadwigi z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski

6.00

† Czesława Zielińska ( 1 mc)

6.00

† Agnieszka Matczuk ( 1mc)

6.00

† Teresa Perek ( 6 greg.)

8.00

† Marianna, Zygmunt, Józefa, Alicja, Stanisław Jasińscy

8.00

† Robert Koszuta

8.00

† Julian Turek ( 6 greg)

18.00

Imieninowa ks. Mikołaja

18.00

Zbiorowa

CZWARTEK 07.12.2023 r.

6.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej o wyjście z nałogu Dominika

6.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej w intencji Bogu wiadomej

6.00

† Teresa Perek ( 7 greg.)

8.00

† Wiktor ( 25 r.), Jarosław, Józefa, Wiktor, Zofia, Marta †† Ziółkowskich

8.00

† Julian Turek ( 7 greg)

18.00

Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, za kleryków, siostry zakonne oraz o nowe, święte powołania do służby w Kościele Powszechnym, za księży pochodzących i posługujących w naszej parafii oraz za modlących się za powołanych i o nowe powołania

18.00

† Jadwiga Derkacz ( 13 r.) †† Derkaczów

18.00

† Janina, Antoni †† Stelmaszczyków, Perkowskich

18.00

† Janina, Tekla, Mateusz, Tadeusz †† Watraków i Zakrzewskich

18.00

† Józef, Irena Skibińscy

UOCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP,  PIĄTEK 08.12.2023 r.

6.00

W intencji Ruchu Rodzin Nazaretańskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski

6.00

† Teresa Perek ( 8 greg.)

9.00

† Marianna i Paweł Zdanowscy, Andrzej, Zbigniew i Stanisław Jaworscy

9.00

† Danuta Kasperek

11.00

Dziękczynna w 3 r. zawierzenia firmy TSL Matce Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla firmy

16.00

† Janusz Koszyk ( 1 r.)

16.00

† Julian Turek ( 8 greg)

18.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej w intencji księży posługujących w naszym Sanktuarium

18.00

† Stanisława, Jan Kozłowscy

SOBOTA 09.09.2023 r.

6.00

† Alfreda Czucharska ( 3r.)

6.00

† Mirosław Gorczycki

6.00

† Teresa Perek ( 8 greg.)

8.00

Dziękczynna z okazji 8  r. urodzin Mateusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski

8.00

† Julian Turek ( 8 greg)

17.00

† Leon Pełszyński ( 41 r.), Stefania, Henryk, Helena, Janina, Zdzisław †† Pełszyńskich i Bierciów

17.00

† Julianna Prystupa ( 44 r.), Piotr Prystupa ( 59 r.) †† Prystupów

17.00

† Halina i Henryk Kapluk, Sabina i Henryk Łukaszewscy

17.00

† Zofia, Mieczysław, Janusz †† Terepora, Olga Kuryło, Lech ( 8 r.), Stefan, Jadwiga †† Jakubiec