XXXIII NIEDZIELA 19.11.2023 r.

7.00

† Antoni, Katarzyna, Jan Tubiak, Stanisław i Agnieszka Matczuk, Teresa Dejneka

7.00

† Lech Lecht ( 19 greg.)

9.00

† Stanisława ( 15 r.), Helena, Stanisław †† Wójcików, Ryszard i Andrzej Samborscy

9.00

† Józef Krupiec ( 2 r.), Józefa, Irena, Jan †† Krupiec, Helena, Jan, Jadwiga, Stanisław †† Juścińskich, Janina i Kazimierz Stachniuk

9.00

† Wawrzyniec Grzywna ( 7 r.) †† Grzywna i Kisielewskich

10.30

† Ludwika, Józef †† Fituła, Weronika, Władysław, Krystyna, Witold †† Stafińskich, Wacława, Zbigniew, Jarosław †† Ptasińskich

10.30

† Aniela Bralewska ( 18 greg.)

12.00

Pro populo

12.00

Dziękczynna z okazji 12 r. ślubu Beaty i Emila Zubelewiczów z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

16.00

† Janina Misztal ( 13 r.), Zygmunt Luboch ( 18 r.) †† Lubochów i Misztalów

18.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę MB Chełmskiej i potrzebne łaski dla Kingi z racji 16 r. urodzin

PONIEDZIAŁEK 20.11.2023 r.

7.00

† Anna, Piotr, Emilia †† Lipiak, Helena

7.00

† Wawrzyniec Grzywna ( 6 r.)

7.00

† Dariusz Potrzyszcz

8.00

Dziękczynna z okazji 52 r. ślubu Danuty i Jana Prystupów z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

8.00

Dziękczynna z okazji 73 r. urodzin Emilii Ulanickiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

18.00

Za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach

18.00

† Teresa Dybała

18.00

† Grzegorz Tarasiuk

18.00

† Aniela Bralewska ( 19 greg.)

18.00

† Lech Lecht ( 20 greg.)

WTOREK 21.11.2023 r.

7.00

†† przyjaciół i dobroczyńców Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek

7.00

† Stanisław Dubowiecki ( 22 r.)

7.00

† Lech Lecht ( 21 greg.)

8.00

† Janusz i Marian Lalik, Maria

8.00

† Feliks Misieczek

8.00

† Irena, Wiktor, Zbigniew †† Kozłowskich, Bronisław Gryciuk

18.00

† Mieczysław ( 38 r.), Danuta, Feliksa, Bronisław †† Raczyńskich

18.00

† Halina Barczak ( 10 r.) †† Barczaków, Chmielowskich oraz za dusze pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej

18.00

† Janusz Błażejewski, Władysław i Helena Cichoccy

18.00

† Aniela Bralewska ( 20 greg.)

ŚRODA 22.11.2023 r.

7.00

Dziękczynno-błagalna z okazji 49 r. urodzin Magdaleny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

7.00

† Saturnin ( 26 r.) i Danuta Jusiak †† Jusiak i Niedbałko

7.00

† Elżbieta Jołtuch

7.00

† Eryk Kościuk ( 9 r.)

8.00

† Marcin, Jacek, Jan, Janina †† Pieniążek † Stanisław, Zofia, Maria †† Jarek

8.00

† Lech Lecht ( 22 greg.)

8.00

† Aniela Bralewska ( 21 greg.)

18.00

Zbiorowa

CZWARTEK 23.11.2023 r.

7.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej w intencji Bogu wiadomej

7.00

† Lech Lecht ( 23 greg.)

8.00

† Franciszek Golik

8.00

† Marek Pitak, Janina, Augustyn, Zbigniew, Mariusz, Danuta †† Kędziorów,

Zenon Koszela, Bogumił Bąk

8.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Dziękczynna za 45 lat życia Arkadiusza Króla z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

18.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej w intencji Krzysztofa Seredy o łaskę uzdrowienia z białaczki szpiku oraz o siły dla niego i jego bliskich

18.00

† Sławomir Szafranek ( 10 r.), Cecylia ( 2 r.), Adolf †† Gągoł

18.00

† Hanna Wojtczak ( 5 r.), Jan, Janina Wojtczak

18.00

† Aniela Bralewska ( 22 greg.)

PIĄTEK 24.11.2023 r.

7.00

† Elżbieta Jołtuch ( 1 mc)

7.00

† Alfreda Kowalczuk ( 15 r.), Zdzisław

7.00

† Teresa Czerniakiewicz (2 mc)

8.00

Przez przyczynę MB Chełmskiej o zdrowie i opiekę Bożą dla rodziny Bogu wiadomej

8.00

† Alina Bajkowska

8.00

† Zbigniew Nowiński ( 10 r.), Romana Nowińska, Dorota Rosiczka ( 3 mc), Hieronim, Zofia, Janina †† Niedbałka

18.00

† Kazimierz Musiał

18.00

† Gabriel Abramek ( 1 r.)

18.00

† Lech Lecht ( 24 greg.)

18.00

† Aniela Bralewska ( 23 greg.)

SOBOTA 25.11.2023 r.

7.00

† Czesław, Alina, Wojciech Muniszewscy †† Muniszewskich, Korybksich i Wiszniewskich

7.00

† Wanda Zawadzka ( 1 mc)

7.00

† Aniela Bralewska ( 24 greg.)

8.00

Dziękczynna z okazji kolejnej rocznicy urodzin Wandy z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

8.00

† Franciszek Golik

17.00

† Aleksander Dziadosz ( 7 r.) †† Kuczyńskich

17.00

† Andrzej Przybylski ( 9 r.)

17.00

† Tadeusz Czarnota ( 1 r.)

17.00

† Lech Lecht ( 25 greg.)