DzwonnicaPrzed budynkiem bazyliki, obok Wysokiej Górki, stoi 4-kondygnacyjna dzwonnica z 1878 r., wzniesiona jako symbol triumfu prawosławia po kasacie unii. Pierwotnie zaplanowana na rzucie krzyża greckiego, po przebudowie w końcu lat trzydziestych jest kwadratowa. W 1939 r. została podwyższona o jedną kondygnację wg proj. Antoniego Forkiewicza.

Przykryta jest hełmem latarniowym, zwieńczonym wyniosłym berłem, z umieszczonym na nim krzyżem. Parter dzwonnicy został w 1945 r. zaadaptowany na Mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego. Wówczas też wykonano od frontu arkadowy prześwit zabezpieczony kratą, a wewnątrz ustawiono konfesję, wspartą na 4 kolumnach toskańskich, z kamiennymi orłami. Pod nią, na wysokim cokole umieszczono urnę z prochami ofiar z miejsc straceń. Na tablicach z czarnego marmuru widnieją nazwiska pomordowanych i miejsca ich kaźni. Przed kratą wejściową ustawiono znicz, którego podstawę tworzy kamienny krzyż maltański, z napisem: Za Ojczyzny i Naród.


Na dzwonnicy zawieszone są 3 dzwony, wykonane w pracowni przemyskiej słynnych ludwisarzy Felczyńskich. Najstarszy z dzwonów, noszący imię "Maria", ufundowany został w 1938 r. Na jego płaszczu umieszczona jest płaskorzeźba wyobrażająca replikę obrazu NMP Chełmskiej bez korony, natomiast znajdujący się pierwotnie patriotyczny napis skuli w czasie okupacji ukraińscy nacjonaliści. Dzwon ten, ważący 2155 kg, kosztował ponad 12 000 zł, co w owym czasie stanowiło równowartość 12 ha ziemi. Pozostałe dzwony ufundowane zostały w 1946 r., a poświęcił je biskup Stefan Wyszyński. Większy dzwon, noszący imię "Stanisław", waży 3000 kg. Na jego płaszczu, poza inskrypcją, widnieje ryngraf z wizerunkiem patrona Polski św. Stanisława oraz widok fasady chełmskiego Mauzoleum. Napis głosi: Poległym za wiary i Polskę, bohaterom - męczennikom ziemi chełmskiej. Trzeci dzwon, "Julian", o wadze 1200 kg, poświęcony jest pamięci pierwszego proboszcza parafii katolickiej na Górce, ks. J. Jakubiaka, którego popiersie widnieje na jego płaszczu, obok wizerunku MB Chełmskiej (w koronie).

Przed Mauzoleum ustawiono metalowy krzyż na cześć ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez funkcjonariuszy SB w 1984 r. Pierwotny, drewniany krzyż usunęli w nocy "nieznani sprawcy".