header image
Start arrow Historia arrow Historia Góry Chełmskiej arrow Pierwsze lata Parafii Mariackiej w Chełmie - 1931-1939
Pierwsze lata Parafii Mariackiej w Chełmie - 1931-1939 Drukuj E-mail
Napisał Beata Miskur   
Saturday, 14 January 2006
Spis stron
Pierwsze lata Parafii Mariackiej w Chełmie - 1931-1939
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9

W 2001r. przypada 70. rocznica powstania Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie. Chociaż jest to niedługi okres w dziejach Góry Chełmskiej, to jednak w jej najnowszej historii zaznacza się wielością ważnych wydarzeń, które warto przybliżać mieszkańcom ziemi chełmskiej. Należą do nich początki naszej parafii w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej świątynię na Górze Chełmskiej wraz z przyległymi zabudowaniami objęli w administrację ojcowie jezuici, upoważnieni do tego przez ordynariusza diecezji lubelskiej ks. bpa Mariana Leona Fulmana.

 Osiedlenie w tym miejscu jezuitów związane było z dalekosiężnymi planami bpa Fulmana. Upatrywał on bowiem w doświadczeniu misyjnym tego zgromadzenia środek do pobudzenia życia religijnego na ziemi chełmskiej, co miałoby wówczas również istotne znaczenie kulturowe i narodowe po dziesięcioleciach bezwzględnej rusyfikacji.

 Także z inicjatywy bpa M.L. Fulmana już od 1922r. uroczystości odpustowe Matki Bożej Chełmskiej były obchodzone w sposób szczególnie podniosły. Tego właśnie roku przewodniczył im sam biskup ordynariusz, który celebrował sumę odpustową, a następnie wygłosił kazanie do zgromadzonych wiernych.

 Homilia dotyczyła czci Matki Bożej w obrazie chełmskim (którego nie było w świątyni po wywiezieniu przez Rosjan w 1915r.) i prześladowań katolicyzmu na ziemi chełmskiej pod rosyjskim zaborem, a także "konieczności rozwinięcia i pogłębienia wiary katolickiej na Chełmszczyźnie, by dawne szkody naprawić, a nowym zapobiec."

 Podczas uroczystości 8 IX 1922r. biskup lubelski publicznie wyraził pragnienie, aby od tej pory odpust Narodzenia NMP co roku był obchodzony "jak najuroczyściej". Oznaczało to rozwój form duszpasterskich i liturgii związanych z odpustami. Niewątpliwie w zamyśle bpa M. L. Fulmana leżało to, aby święto wrześniowe oddziaływało na wiernych zarówno pod względem religijnym jak też patriotycznym.

 Wydarzeniem o doniosłym znaczeniu stało się przybycie na chełmskie wzgórze prezydenta R.P. Stanisława Wojciechowskiego w dniu 4 IX 1923r. Oficjalnym powodem wizyty było przywiezienie przez niego odzyskanego srebrnego antepedium, które zostało wywiezione przez Rosjan z katedry unickiej jeszcze w końcu XIX w. Antepedium przedstawia hołd króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Bożej Chełmskiej po zwycięstwie nad kozakami pod Beresteczkiem w 1651r.Ogłoszenia Duszpasterskie
Archiwum ogłoszeń