Dzień wspólnoty rekolekcji oazowych

W piątek 28 lipca 2017 r. do Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej przybyli uczestnicy rekolekcji oazowych odbywających się na terenie archidiecezji lubelskiej. W roku 100. rocznicy Objawień Fatimskich przybyli do sanktuarium by dziękować Bogu za dar objawień, a zarazem oddać się w opiekę Matce Najświętszej, na wzór założyciela Ruchu Światło-Życie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który nie tylko swoje życie, ale i całe dzieło Oazowe zawierzył NMP Niepokalanej Matce Kościoła. Przybyli uczestnicy drugiego turnusu, który liczył około 250 uczestników.

Na początku spotkania kustosz sanktuarium ks. Andrzej Sternik przywitał wszystkich, dalej nastąpiła prezentacja poszczególnych grup czyli zawiązanie wspólnoty poprzez wspólny śpiew i zabawę, prezentacje swojego znaku i swojej piosenki. Kolejnym punktem była Godzina świadectw, podczas której uczestnicy rekolekcji dzielili się swoim doświadczeniem wiary i przeżywaniem rekolekcji. W ramach Godziny odpowiedzialności misji znalazło się również wezwanie do włączenia się w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, poprzez zachowanie osobistej wolności od używek oraz ofiarowanie swej abstynencji czy modlitwy za osoby, które nie są w stanie samodzielnie uwolnić się od swoich zniewoleń i nałogów. Centrum spotkania była jak zwykle wspólna Eucharystia. Po modlitwie był czas na agapę z poczęstunkiem i wspólna zabawą.